GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1Sîret-i Nebî'de Usul, Usulde Tecdîd Problemi

DENİZ ABDULBAKİ, Yayın Evi:Emin Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 454, ISBN: 978-625-8077-06-3

2022 Bilimsel Kitap Tümü


2İslam Hukuk Metodolijisinde Te’vil

DENİZ ABDULBAKİ, Yayın Evi:İz Yayıncılık, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 464, ISBN: 978-605-326-464-4

2020 Bilimsel Kitap Tümü


3Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi

DENİZ ABDULBAKİ, Yayın Evi:Emin Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 223, ISBN: 978-9944-404-37-2

2008 Bilimsel Kitap Tümü


Makale

1Kutsal Metinlerde Hermenötik Yaklaşım ile Te’vil Olgusu

DENİZ ABDULBAKİ, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


2NASLARIN EVRENSELLİĞİ IŞIĞINDA TARİHSELLİK PARADOKSU İLE TE’VİL İMKÂNI

DENİZ ABDULBAKİ, Yayın Yeri:Selcuk University, 2022

Uluslararası Hakemli  DRJI: Directory of Research Journals Indexing http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2757-  Özgün Makale


3Tilimsânî’nin Usûl Anlayışında Zâhir-Müevvel Diyalektiği ve Te’vilin Yeri

DENİZ ABDULBAKİ, Yayın Yeri:Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli  (DRJI) Araştırma Dergileri Dizini İndeksleme  Özgün Makale


4MELE ABDULLAH FİRFÊLÎ’NİN MÜDERRİSLİĞİ VE FIKHÎ BİRİKİMİ

DENİZ ABDULBAKİ, Yayın Yeri:Ağrı İslami İlimler Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli  ASOS  Özgün Makale


5SİYASÎ ve SOSYAL İHTİLAFLARIN OLUŞMASINDA TE’VİL OLGUSU

DENİZ ABDULBAKİ, Yayın Yeri:Ağrı İslami İlimler Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli  ASOS  Özgün Makale


6İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE FIKHÎ BİR İCTİHAD YÖNTEMİOLARAK TE’VİL

DENİZ ABDULBAKİ, Yayın Yeri:Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


7Fıkıh Usulünde Te’vilin Mahiyeti

DENİZ ABDULBAKİ, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


Bildiri

1İLAHİ MESAJ VE DİL UNSURU

DENİZ ABDULBAKİ (29.09.2022  -  ), Yayın Yeri:Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 29.09.2022

Uluslararası Özet bildiri


2ŞEHİRLEŞME, UYGARLIK VE PEYGAMBERİN ÜMMÎLİĞİ

DENİZ ABDULBAKİ (29.09.2022  -  02.10.2022), Yayın Yeri:Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 29.09.2022

Uluslararası Özet bildiri


3İslâm Hukukunda Velâyet ve Evlat Edinme

DENİZ ABDULBAKİ (14.12.2020  -  ), Yayın Yeri:XIV. ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPUZYUM İSLÂM VE ÇOCUK, 14.12.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


4Şeyh Ahmed-i Hânî’nin Çocuklara Yönelik Ahlak Eğitiminde Temel Parametreler Nûbıhâr/Akida İmanê Örneği

DENİZ ABDULBAKİ (04.11.2022  -  ), Yayın Yeri:VI. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU: AHLAK VE İNŞA, 04.11.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


5İfrat ve Tefrit Arasında Ehl-i Beyt Olgusu

DENİZ ABDULBAKİ (04.10.2022  -  05.10.2022), Yayın Yeri:II. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu, 04.10.2022

Ulusal Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2012-2018
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

Tez : Fıkıh usulünde te'vil ve fıkhî uygulamaları

Lisans

2011-
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez : 

Yüksek Lisans

1998-2006
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

Tez : İslam hukukunda illet kavramı ve faizin illeti

Lisans

1995-1998
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

Projeler

İdari Görev

Dekan Yardımcısı

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ