GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri Tefsir

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

YARDIMCI DOÇENT

2014-2014
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2011-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1KIRAAT EKSENİNDE ANLAM-YORUM YANSIMALARI KISA SÛRELER ÖZELİNDE

GÜL AHMET, Yayın Evi:İLAHİYAT YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 127, ISBN: 978-625-8031-76-8

2022 Bilimsel Kitap Tümü


2MÜSLÜMANLARIN ENGİZİSYONU III

GÜL AHMET, Yayın Evi:MANA YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 9786052339572

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3NAHL SÛRESİ ÖRNEKLİĞİNDE BİR KOLLEKTİF TEFSİR DENEMESİ

GÜL AHMET, Yayın Evi:İLAHİYAT, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 406, ISBN: 978-625-7404-69-3

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


4İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ- FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ

GÜL AHMET, Yayın Evi:MANA YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 978-605-2339-52-7

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


5İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ- FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ -

GÜL AHMET, Yayın Evi:MANA YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 978-605-2339-52-7

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


6İlahiyat Alanında Teori veAraştırmalar II

GÜL AHMET, Yayın Evi:Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 14, ISBN: 978-625-7702-94-2

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


7MÜSLÜMANLARIN ENGİZİSYONU-2

GÜL AHMET, Yayın Evi:MANA YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 320, ISBN: 9786052339367

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


8HAÇIN HRİSTİYAN TEOLOJİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

GÜL AHMET, Yayın Evi:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 128, ISBN: 978-605-68065-9-9

2018 Bilimsel Kitap Tümü


9KUR’AN’DA KUTSALLIK

GÜL AHMET, Yayın Evi:TAK, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 0, ISBN: 978-3-639-67028-8

2014 Bilimsel Kitap Tümü


Makale

1YORUMUN LİTERAL ANLAMINI AŞMASI: SÛFÎ TE’VİLDE ANLAM GENİŞLEMESİ, CENNET VE NÂR (CEHENNEM) ÖRNEĞİ

GÜL AHMET, Yayın Yeri:e-Şarkiyat, 2020

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


2Dağın Öteki Yüzü: Sûfî Tefsirde Dağ Metaforu

GÜL AHMET, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


3Sahabenin Ulûmu\u2019l-Kur\u2019ân\u2019daki Yeri (Ulûmu\u2019l-Kur\u2019ân\u2019ın Kaynağı Olarak Sahabe)

GÜL AHMET, Yayın Yeri:Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


4Sahabe Tefsirinde Fıkhi Yönelim

GÜL AHMET, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


5KUR’AN’DA KUTSALLIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR

GÜL AHMET, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİV İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


6Von Conrad Preusser ve Cezîretü İbn Ömer’deki Tarihi Eserlerin Tasviri (20. Yüzyılın Başları)

GÜL AHMET,TOMAKİN AHMET YASİN, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


7Kurtubi Tefsirinde İşari /Tasavvufi Yorumlar

GÜL AHMET, Yayın Yeri:Turkish Studies, 2017

Uluslararası Hakemli  EBSCO, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, J-Gate, DOAJ, ICAAP, Scientific  Özgün Makale


8SAHABE TEFSİRİNDE LUĞAVİ YÖNELİM

GÜL AHMET, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


Bildiri

1SU KÜLTÜ VE TUFAN

GÜL AHMET (27.09.2013  -  29.09.2013), Yayın Yeri:ULUSLARARASI HZ. NUH VE CUDİ DAĞI SEMPOZYUMU, 27.09.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


2Şeyh Seyyid Feyzullah el-Erzen’inTefsir ve Ulumu’l-Kur’an’a Dair Bazı Görüşleri

GÜL AHMET (26.10.2018  -  28.10.2018), Yayın Yeri:Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu, 26.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


3KUR’AN’IN İNŞA ETTİĞİ ROL MODEL İNSANLAR: RAHMANIN KULLARI

GÜL AHMET (26.04.2018  -  28.04.2018), Yayın Yeri:ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU, 26.04.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


4Tufanın Pagan Tanrıları: Nuh Kavminin Putlarının Batılılaştırılması

GÜL AHMET (25.05.2021  -  25.05.2021), Yayın Yeri:2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu, 25.05.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


5Sahâbe Tefsirinde Dil Olgusu

GÜL AHMET (22.05.2015  -  23.05.2015), Yayın Yeri:Kur’an ve Sahâbe Sempozyumu, 22.05.2015

Ulusal Tam metin bildiri


6MARDİN VE SİİRT YÖRESİNDE KULLANILAN ARAPÇA ATASÖZLERİNDE KUR’ÂNÎ MOTİFLER

GÜL AHMET, CENGİZ EMİN (19.04.2019  -  ), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler (Uluslararası Sempozyumu, 19.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


7Kurtubi Tefsirinde İşari /Tasavvufi Yorumlar

GÜL AHMET (18.09.2017  -  24.09.2017), Yayın Yeri:1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USOS 2017), 18.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


8Hz. Ömer’in Kur’an Yorumunda Siret-Nüzul İlişkisi

GÜL AHMET (14.09.2017  -  17.09.2017), Yayın Yeri:Şarkiyat ICSS’17International Congress of Social ScienceUluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 14.09.2017

Uluslararası Özet bildiri


9AMENİ’DEN EMİN’E BİR KURTARICI HİKAYESİ: MEHDİ

GÜL AHMET (08.09.2018  -  09.09.2018), Yayın Yeri:ŞEHR-İ NUH ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 08.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


10MATURİDİ TEFSİRİNDE (TE’VİLATU’L-KUR’AN’DA) SİRET-NÜZUL İLİŞKİSİ

GÜL AHMET (05.05.2017  -  07.05.2017), Yayın Yeri:IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU-HANEFÎLİK-MÂTURÎDÎLİK-, 05.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2005-2013
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEFSİR (DR)/

Tez : Kur'an'a göre kutsal ve kutsallık

Yüksek Lisans

2002-2005
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

Tez : Haçın Hıristiyan teolojisindeki yeri ve önemi

Lisans

1996-2001
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

1Siret-Nüzul Bağlamında Kur'an'da Ceza

MEHMET FARUK KAPLAN , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


2Şeyh Feyzullah Erzen'in Levâmiu'l-Cevâhir adlı eserinde tefsir ve Kur'ân ilimlerine dair görüşleri

FATMA AGİTOĞLU , 2021

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


3İlk dönem mekki surelerde müşrik kimliğinin dönüşümünde Esma-i Hüsna'nın rolü

SELİM TUNÇ , 2020

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


4Mele Muhemmede Şoşiki'nin "Nura Qelban" adlı tefsiri ve tefsir metodu

MEHMET MUNGAN , 2020

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


5Düşünce yapısının değişiminde tedebbür ayetlerinin kronolojik olarak incelenmesi

HİLAL MONİS , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


6Kur'an'a göre müşriklerin ulu'l-azm peygamberlerden talepleri

HABİP KALAÇ , 2018

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


7Kur'an'da zalim

MEHMET SAİT AKAN , 2017

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


8Kur'an'da Peygamberlerin Allah'tan talepleri

MEHMET FARUK KAPLAN , 2016

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


Projeler

İdari Görev

Yönetim Kurulu Üyeliği

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Müdürü

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Müdürü

2018-2019
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2016-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Dekan Yardımcısı

2016-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2016-2018
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Müdür Yardımcısı

2015-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ