GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1İhyâ

KARATAŞ FATİH, Yayın Evi:Kitap Dünyası Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 593, ISBN: 978-605-351-563-0

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


2İslam Milletlerine - Dinî, Edebî, İçtimaî, Siyasî Meseleler Tedbirler Hakkında

KARATAŞ FATİH, Yayın Evi:Ankara Okulu Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 16, ISBN: 978-625-7387-408

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3Nahl Sûresi Örnekliğinde Bir Kollektif Tefsir Denemesi

KARATAŞ FATİH, Yayın Evi:İlâhiyât, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 0, ISBN: 978-625-7404-69-3

2021 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler)


4İslam Hukukunda İddet ve Kadının Yeniden Evlenmesi

KARATAŞ FATİH, Yayın Evi:TAK, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 0, ISBN: 978-3-639-81056-1

2015 Bilimsel Kitap Tümü


Makale

1Hanefî Usûlünde Hissî-Şer’î Fiil Ayrımının Mahiyeti Üzerine

KARATAŞ FATİH, Yayın Yeri:Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2023

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


2Zekiyüddin Şabân'ın Usûlü'l-Fıkh'ında Hanefî Usûlüne Yönelik Tenkitlerinin Değerlendirilmesi

KARATAŞ FATİH, Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli  EBSCO, Index Islamıcus, DOAJ  Özgün Makale


3Ekmelüddîn Bâbertî'nin el-İnâye'sinde Bazı Usûlî Yaklaşımları

KARATAŞ FATİH, Yayın Yeri:Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli  İSAM İlahiyat Makeleleri Veri Tabanı, Google Scholar, ASOS Index, Paperity, İdealOnline  Özgün Makale


4Fıkıh Usûlü Literatüründe Umûmu'l-Müşterek

KARATAŞ FATİH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


5İslam Hukukunda İddet

KARATAŞ FATİH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli  EBSCO, ASOS, İSAM, Akademik Dizin  Özgün Makale


Bildiri

1”eş-Şuabu’l-Erba’ fi’mtinâi’z-Zuhr ba’de’l-Cuma’” Adlı Eser Üzerine Bir Değerlendirme

KARATAŞ FATİH (08.09.2018  -  09.09.2018), Yayın Yeri:Şehr-i Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 08.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


2Tıbb-ı Nebevînin Kaynak Değeri Üzerine-Hz. Peygamber’in (s.a.s) Tıp Alanındaki İçtihatlarının Bağlayıcılığını Reddeden Yaklaşım Üzerine Bir Değerlendirme-

KARATAŞ FATİH (07.10.2021  -  ), Yayın Yeri:Uluslararası Din ve Medeniyet Sempozyumu - I, 07.10.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


3Madenî ve Kâğıt Paralarla İlgili Bir Risalenin Tanıtımı ve İslam İktisadı Açısından Değerlendirilmesi

KARATAŞ FATİH (02.05.2019  -  04.05.2019), Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 02.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2010-2017
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/

Tez : Babertî’xxnin el-İnâye adlı eserinde fıkıh usûlü tatbiki

Yüksek Lisans

2007-2010
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/

Tez : İslam Hukuku açısından iddet ve boşanmış kadının evliliği

Lisans

2001-2005
FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/

Tez : 

Yönetilen Tezler

1Sabri Orman'ın Görüşleri ve İslam İktisadına Katkıları

MUSTAFA YAKUT , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı


2İbadetlerde kıyas (el-Mühezzeb örneği)

MEHMET BİRGİN , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel Bilimler Ana Bilim Dalı


3Şâfiî mezhebinde Ashâbü'l-vücûh

İBRAHİM İŞSİZ , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


4Hatîp eş-Şirbînî ve Muğni'l–Muhtâc'ında Nevevî'ye yönelttiği eleştiriler

NESİM DANIŞ , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel Bilimler Ana Bilim Dalı


Projeler

1Musa Carullah Bigiyef’in Eserleri-2022

KARATAŞ FATİH

Diğer (Uluslararası) Tamamlandı [],01.10.2021 - 30.10.2022


İdari Görev

Bölüm Başkan Yardımcısı

2019-2022
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ