GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepleri,Kelam,Hadis

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOÇENT

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2013-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2010-2013
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ / FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ

RENÇBER FEVZİ, Yayın Evi:MANA YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 0, ISBN: 978-605-2339-52-7

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


2İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ / FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ

RENÇBER FEVZİ, Yayın Evi:MANA YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 271, ISBN: 978-605-2339-52-7

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3Müslümanların Engizisyonu-2: Ölümcül Kovuşturmalar-Mihneler

RENÇBER FEVZİ, Yayın Evi:Mana Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 0, ISBN: 978-605-2339-36-7

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


4TARİHSEL VE KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA ALEVÎLİKTE CEM VE CEM EVLERİ

RENÇBER FEVZİ, Yayın Evi:Şırnak Üniversitesi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 0, ISBN: 978-605-68065-5-1

2018 Bilimsel Kitap Tümü


5ORYANTALİSTLERE GÖRE ALEVÎLİK VE BEKTAŞÎLİK

RENÇBER FEVZİ, Yayın Evi:GECE KİTAPLIĞI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 195, ISBN: 978-605-288-639-7

2018 Bilimsel Kitap Tümü


6HAKK MUHAMMED ALİ AŞKI ADIYAMAN ALEVİLERİ

RENÇBER FEVZİ, Yayın Evi:GECE KİTAPLIĞI, Basım Sayısı:2, Sayfa Sayısı: 0, ISBN: 978-605-494-240-4

2016 Bilimsel Kitap Tümü


Makale

1ALEVÎ İNANÇ KÜLTÜRÜNDE HZ. NÛH ve NÛH TÛFANI

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:E-Makalat Mezhep Arastirmalari Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli  EBSCOHOST  Özgün Makale


2Alevî-Bektaşî Geleneğinde “Dârdan İndirme Erkânı”: Adıyaman Örneği

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:GİBTÜİSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020

Ulusal Hakemli  İSAM  Özgün Makale


3İslam Mezhepleri Tarihi Dersine Yönelik Görüş ve Beklentiler (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


4Armenian–Kizilbash Relations in Dersim in the 19th Century Within the Context of Armenian Traveller Antranik’s Travel Book

ERTAŞ KASIM,RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies, 2017

Uluslararası Hakemli  MLA, EBSCO, Journal Seek, Research Bible, Index Copernicus, Mendeley, Open Academic Journals Index,  Özgün Makale


5İslam Birliği İnşâsında Bir Engel Olarak Mezhep-Cemaat Taassubu ve Çözüm Yolları

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


6İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında Alevilik Üzerine Yapılan Alan Çalışmalarının Bilim Üretimine Katkısı

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


7Adıyaman Alevîlerinde Türbe veya Yatır Ziyareti

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2014

Uluslararası Hakemli  Scopus,Mla, Elsevier, Ebsco Host, Research Databases  Özgün Makale


8Adıyaman Alevilerinin Coğrafi Dağılımları ve Demografik Yapısı

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 2014

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


9Alevî Ocakzadelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies, 2013

Uluslararası Hakemli  MLA,EBSCO, ASOS, TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin  Özgün Makale


10Niyazi Arslan Dede İle Adıyaman’da Alevîlik Üzerine

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies, 2013

Uluslararası Hakemli  MLA, EBSCO, TEİ  Özgün Makale


11Din-Kimlik Tartışmaları Ekseninde Zazaca Konuşan Alevilerin Etnik Kimliği Üzerine Bir Değerlendirme

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies, 2013

Uluslararası Hakemli  MLA,EBSCO, ASOS, TEİ,  Özgün Makale


12Anadolu Aleviliğinde Şecere Gelenği Bir Ağuiçen Ocağı Örneği

RENÇBER FEVZİ,ACAT YAŞAR, Yayın Yeri:Alevilik Araştırmaları Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli  Endekste taranmıyor  Özgün Makale


13Anadolu Aleviliğinde Görgü Cemi Adıyaman Örneği

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


14Adıyaman Yöresi Alevî Ocakları

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, 2013

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


15Alevi Geleneğinde Cem Evinin Tarihsel Kökeni

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2012

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


1640 Soruda Adıyaman da Geleneksel Alevilik

RENÇBER FEVZİ, Yayın Yeri:ürk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010

Uluslararası Hakemli  SSCI  Özgün Makale


Bildiri

1Silopi’deki Medrese Âlimlerinin BölgedekiGayrimüslimlerle Münasebetleri Üzerine BirDeğerlendirme

RENÇBER FEVZİ (26.10.2018  -  28.10.2018), Yayın Yeri:Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu, 26.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


2ALEVİ İNANÇ KÜLTÜRÜNDE HZ. NUH ve NUH TUFANI

RENÇBER FEVZİ (25.05.2021  -  ), Yayın Yeri:2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu, 25.05.2021

Ulusal Tam metin bildiri


3The Erkân of Dârdan Indirme in Alevi-Bektashi Tradition: Adıyaman Example

RENÇBER FEVZİ (19.05.2017  -  22.05.2017), Yayın Yeri:Contemporary Issues in Social Sciences and Humanities,, 19.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


4Sözlü Kültürün Taşıyıcısı Olarak Alevî-Bektaşî Geleneğinde Zâkirlik

RENÇBER FEVZİ (19.04.2019  -  20.04.2019), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbêjlik Kültürü veDengbêjler, 19.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


5Adıyaman’da Alevîlik Üzerine Bir Değerlendirme

RENÇBER FEVZİ (14.09.2017  -  17.09.2017), Yayın Yeri:Şarkiyat ICSS’17Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/International Congress of Social Science, 14.09.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


6Alevî-Bektaşî Klasiklerinde Hz. Peygamber

RENÇBER FEVZİ (09.04.2015  -  12.04.2015), Yayın Yeri:Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu, 09.04.2015

Ulusal Tam metin bildiri


7ŞANLIURFADA ALEVİLİK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

RENÇBER FEVZİ (06.04.2018  -  08.04.2018), Yayın Yeri:III. ULUSLARARASI OSMANLI SANCAĞINDAN CUMHURİYET KENTİNEURFA TARİHİ SEMPOZYUMU, 06.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


8SİNOP’TA TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNİN SEMBOL İSMİ:SARI SALTIK (SALTUK ET-TÜRKÎ)

RENÇBER FEVZİ (05.10.2018  -  07.10.2018), Yayın Yeri:ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİNOP’TA TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, 05.10.2018

Ulusal Tam metin bildiri


9İnanç Turizmi Bağlamında Yozgat Alevîlerinde Türbe ve Yatır Ziyareti

RENÇBER FEVZİ (04.05.2017  -  06.05.2017), Yayın Yeri:II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, 04.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


10ALEVÎ NİTELEMELİ GRUPLARDA ZEKÂT VE LOKMA ANLAYIŞI

RENÇBER FEVZİ (02.04.2019  -  04.04.2019), Yayın Yeri:ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ, 02.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2008-2012
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

Tez : Adıyaman’da Alevilik

Yüksek Lisans

2006-2008
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

Tez : İstanbul’da Mevcut Cem Evleri Ve Faaliyetleri

Lisans

2002-2006
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

1Ebu Yakub el-Vercelânî (ö. 570/1175) ve ibâdîyye

OSMAN BİLEN , 2023

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


2Batılı Oryantalist ve Seyyahlara Göre Yezidilik

REZAN BİRLİK , 2023

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


3Din görevlilerinin mezhep algısı: Şırnak örneği

MAHFUZ ALTUN , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


4Algı ve gerçeklik bağlamında Cehm B. Safvân

YUSUF YİĞİT , 2021

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


5Ahmet Turan'ın hayatı, eserleri ve İslam mezhepleri tarihi alanındaki yeri

ESRA ORUÇ , 2021

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


6Tarihsel ve kültürel boyutlarıyla Bingöl'de alevilik

ABDULNASIR BURAL , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


7Mustafa Öz'ün hayatı, eserleri ve İslam mezhepleri tarihi alanındaki yeri

ŞEHMUS CANKURT , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


8Mehdilik düşüncesinin İslam Mezheplerindeki yansıması

MUHAMMED CİHAT ORUÇ , 2016

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


9Tarihsel ve kültürel boyutlarıyla Diyarbakır'da Alevilik

NAZAN AĞALDAY , 2016

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


10Tarihsel ve kültürel boyutlarıyla Yezidilik -İdil/Midyat örneği

YUNUS KERÇİN , 2015

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


Projeler

1BATILI ARAŞTIRMALARDA ALEVİLİK BEKTAŞİLİK ALGISI

RENÇBER FEVZİ

TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı22500 [DOLAR],31.10.2015 - 01.08.2016


2Türk İslam Mirası Hüsn-i Hat Sanatını Şırnak’ta Yaşatma

ACAT YAŞAR, RENÇBER FEVZİ, KELEŞ BAHATTİN, ERTAŞ KASIM,

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı [TÜRK LİRASI],21.09.2017 - 27.12.2017


3İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri

RENÇBER FEVZİ

Özel Kuruluşlar Tamamlandı [],13.06.2020 - 15.05.2021


İdari Görev

Erasmus Koordinatörü

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Dekan Yardımcısı

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Farabi Koordinatörü

2017-2018
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2013-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ