GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri Kelam

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2019-2020
Indiana University Bloomington

Near Eastern Languages and Cultures  

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2018-2019
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2016-2018
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1İslam Akâidi

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Evi:Kitap Dünyası Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 264, ISBN: 978-605-351-668-2

2023 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


2Kur'ân'da Nübüvvet Teolojisi

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Evi:İlâhiyât Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 370, ISBN: 9786258301472

2022 Bilimsel Kitap Tümü


3İlahiyatta Araştırma ve Değerlendirmeler – Aralık 2022

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Evi:Gece Kitaplığı Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 22, ISBN: 978-625-430-564-1

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


4Kelâm'da Hak Düşüncesi: Hak Metafiziğinin İlkeleri

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Evi:Fecr Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 330, ISBN: 9786257879620

2021 Bilimsel Kitap Tümü


5Tarihsel Süreçte Kelam: Kelam Tarihi

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Evi:Klm Yayınları, Basım Sayısı:2, Sayfa Sayısı: 368, ISBN: 978 605 857 827 2

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


6İslam'da Sağlık ve Koruyucu Hekimlik

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Evi:Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 555, ISBN: 978-605-80220-6-5

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


7İlahiyat Terminolojisi: Çok Dilli Yazım Kılavuzu

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Evi:İdeal Kültür yayıncılık, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 1001, ISBN: 9786257059718

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


8İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Evi:Mana Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 271, ISBN: 978-605-2339527

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


9İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Evi:Mana Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 271, ISBN: 978-605-2339-52-7

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


10Teolojik ve Antropolojik Perspektiften Din ve Kültür İlişkisi

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Evi:Eski Yeni Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 315, ISBN: 978-625-7673-19-8

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


11Sistematik Yaklaşımla Kelâm Araştırmaları

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Evi:Mütercim Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 656, ISBN: 978-605-9298-77-3

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


Makale

1Bir Teodise (Ta‘dîl) Anlayışı Olarak Kelâm’da Bütüncül Teolojik Perspektif

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Yeri:İslami Araştırmalar, 2022

Uluslararası Hakemli  EBSCO, TR DİZİN, İNDEX COPERNİCUS  Özgün Makale


2Hakikat Yolunda Bir Dertli: Friedrich Nietzsche

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Yeri:Parlamenter, 2021

Ulusal Hakemsiz  Endekste taranmıyor  Kısa Makale


3The Correction of a False Conceptualization: The Authenticity of the Kalâm Imputation

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Yeri:Ulum, 2020

Uluslararası Hakemli  DOAJ, EBSCO, INDEX ISLAMICUS  Özgün Makale


4‘Varlık’ ya da ‘Mutabakat’: Hak’ Kavramının Aslı ve ’Alêtheia’

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Yeri:Şarkiyat, 2020

Uluslararası Hakemli  EBSCO  Özgün Makale


5Kavramsal Bir Bunalımdan Çıkış Denemesi: Hak, Hakikat, Gerçeklik ve Doğruluk İlişkisi

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Yeri:e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


6Bir Yöntem Çalışması Olarak Peygamber Kıssalarına Yaklaşım Biçimlerinin Tespiti

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Yeri:Hitit İlahiyat Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  ESCI Emerging Sources Citation Index, Academic Search Premier  Özgün Makale


7Kelâm’da “Ta‘lîm-i Esmâ”: Dil Teorileri Bağlamında İlâhî Mânaların İsimlendirilmesi Meselesi

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Yeri:Kader, 2020

Uluslararası Hakemli  EBSCO-DOAJ-ATLA RELİGİON  Özgün Makale


8Üç Dünya Tasavvuru: Yergi-Dünyacılık, Sekülerizm ve Dünyevî İslâm

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Yeri:Bitlis İslamiyat Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli  ISAM  Özgün Makale


9Peygamber Kıssalarının Asliyeti Meselesi: Neden Atlantis Efsanesi Nûh Kıssasının Aslı Değildir

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2020

Uluslararası Hakemli  EBSCO  Özgün Makale


10Kur'ân'da Hak Kelimesinin Anlam Biçimleri

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Yeri:Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


11Teizm-Ateizm Gerilimi: Postmodern Durumlar ve Problemler

ARVAS HAMDULLAH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli  EBSCO  Özgün Makale


Bildiri

1“Sefinetu’n-Necat”: Nûh’un Gemisi Metaforu Bağlamında Birlikte Yaşama Kültürünün Teolojik Temelleri

ARVAS HAMDULLAH (25.05.2021  -  27.05.2021), Yayın Yeri:2. ULUSLARARASI NUH TUFANI VE CUDİ DAĞI SEMPOZYUMU, 25.05.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


2Nağmelerin Kökeni Üzerine: ’Stran’, ’Esatir’ ve ’Historia’

ARVAS HAMDULLAH (19.04.2019  -  20.04.2019), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbêjlek Kültürü ve Dengbêler Sempozyumu, 19.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


3Kelâm’da “Teceddüd-i Emsal”: Dinî- Teolojik Düşüncede Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Sanal Gerçekliğin Yeri

ARVAS HAMDULLAH (17.12.2021  -  19.12.2021), Yayın Yeri:Yapay Zeka, Transhümanizm, Posthümanizm ve Din, 17.12.2021

Uluslararası Özet bildiri


4Takdir-i İlâhî Söylemi Üzerine Kelamî Bir Tahlil

ARVAS HAMDULLAH (14.11.2020  -  ), Yayın Yeri:4. ULUSLARARASI AHMED-i HANİ SEMPOZYUMU, 14.11.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


5Din- Felsefe İlişkisi: Kur'ân Vahyinin Metafiziksel Boyutu

ARVAS HAMDULLAH (08.06.2022  -  10.06.2022), Yayın Yeri:I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022), 08.06.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2015-2020
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KELAM (DR)/

Tez : Müslüman kelâmında hak, hakikat ve hakkâniyet ilişkisi

Yüksek Lisans

2006-2013
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAMİ BİLİMLER (YL) (TEZLİ)/

Tez : Kelamî açıdan dünya hayatının degeri

Yüksek Lisans

2003-2007
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM FELSEFESİ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

Tez : 

Lisans

1999-2003
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

Projeler

1TÜBİTAK – 2214/A YURT DIŞI DOKTORA SIRASI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI

ARVAS HAMDULLAH

ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı21500 [DOLAR],27.06.2019 - 06.07.2020


2İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri

ERASLAN ABDULVASIF, AKYÜREK YAKUP, RENÇBER FEVZİ, KELEŞ BAHATTİN, BİLEN OSMAN, SARIKAYA FATİH, ÖZ RUHULLAH, BASUĞUY BEDRETTİN, ŞENEL SAMET, GÜL AHMET, KAPLAN YUNUS, ARVAS HAMDULLAH, ERTAŞ KASIM, GENÇEL EFE ZEHRA,

Özel Kuruluşlar Tamamlandı90000 [TÜRK LİRASI],13.06.2020 - 15.05.2021


3İslam Akâidi

ARVAS HAMDULLAH

Özel Kuruluşlar Tamamlandı [TÜRK LİRASI],02.01.2023 - 30.09.2023


İdari Görev

Dergi Editörü

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ