GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TASAVVUF ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Tasavvuf Tasavvuf

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOÇENT

2010-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1MEHMED ZAHİD KOTKU KİTABI

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:SERVER YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 355, ISBN: 978 605 73334-6-9

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


2MEHMET EMİN ER VE İLMİ ŞAHSİYETİ

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:İLAHİYAT, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 225, ISBN: 978-625-6961-27-2

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3HACI BAYRAM-I VELİ İNSAN VE ŞEHİR

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:Sonçağ, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 412, ISBN: 978-625-6398-37-5

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


4Gönül Coğrafyamızın Şaheseri Mevlid ve Tercümeleri

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 345, ISBN: 9789751752529

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


5TEVHİDİ DÜŞÜNCE TEMELLİ KONUŞMALAR-3

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:UZUN DİJİTAL, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 412, ISBN: 978-605-81179-6-9

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


6Teoloji ve Antropoloji Perspektifinden Din ve Kültür İlişkisi 1

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:ESKİ YENİ, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 316, ISBN: 9786257673198

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


7Rabbânî Bir Âlim Şeyh Muhammed Kâzım Aydın el-Hâlidî en-Nakşibendî

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:İnsan Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 280, ISBN: 978-605-73872-0-2

2021 Bilimsel Kitap Tümü


8Hacı Bayram-ı Velî V

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:İLAHİYAT, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 539, ISBN: 978-625-7738-51-4

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


9ŞEHZADE KORKUT KİTABI

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:TÜRKİYE DİYANET VAKFI ANTALYA ŞUBESİ, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 0, ISBN: 978-625-409-216-9

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


10GELENEĞİN KALBİ TASAVVUF

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:İLAHİYAT, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 164, ISBN: 978-625-7738-65-1

2020 Bilimsel Kitap Tümü


11İZ BIRAKAN ÖĞRETMEN MEHMET AKİF İNAN

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:EĞİTİM BİR SEN YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 1, ISBN: 9786257955-00-3

2019 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


12KADIZÂDELİLER-SİVÂSÎLERTARTIŞMASI

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:OTTO yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 240, ISBN: 978-605-7579188

2019 Bilimsel Kitap Tümü


13Kadızadeliler Sivasiler Tartışması

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:Otto, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 238, ISBN: 97860591680308

2019 Bilimsel Kitap Tümü


14İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:TÜRKİYE DİYANET YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 1, ISBN: 9789753894586

2019 Ansiklopedi Maddesi Bölüm(ler)


15TÜRKİYE’DE AŞİRET TARTIŞMLARI

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:BAĞLAM YAYINCILIK, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 450, ISBN: 978-605-9911-49-8

2019 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


16ŞEYH ÂSIM OHİNÎ VE BİRKETÜ’L-KELİMÂT FÎ MENÂKIBİ BA’Dİ’S-SÂDÂT İSİMLİ ESERİ

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:NİZAMİYE AKADEMİ, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 488, ISBN: 978-605-159-452-1

2018 Bilimsel Kitap Tümü


17ŞIRNAK 2023 VİZYON ÇALIŞTAYI

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:ŞIRNAK ÜNİVERSİTEİ, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 284, ISBN: 9786056806506

2017 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


18Şeyh Muhammed Said Seyda el Cezeri ve Halidi Seydai Kolu

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:İlahiyat, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 134, ISBN: 978-605-9621-11-3

2016 Bilimsel Kitap Tümü


19Şeyh Muhammed Hazin Firsafi Hayatı Eserleri ve Görüşleri

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:İlahiyat, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 140, ISBN: 978-605-9621-33-5

2016 Bilimsel Kitap Tümü


20Şeyh Asım Ohini ve Birketü l Kelimat fi Menkını Ba dı Sadat isimli eseri

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:İLAHİYAT, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 258, ISBN: 978-605-9168-97-7

2016 Bilimsel Kitap Tümü


21Şırnak Aşiretleri Ve Kültürü

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:Şırnak Üniversitesi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 500, ISBN: 978-605-88496-3-1

2015 Bilimsel Kitap Tümü


22DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:İnsan Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 10800, ISBN: 978-975-574-759-0

2015 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


23DOĞU DAN BATI YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:İnsan Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 10800, ISBN: 978-975-574-759-0

2015 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


24ŞIRNAK BASTONU

BAZ İBRAHİM,ŞARMAN NURDAN,SÖYLER SONER, Yayın Evi:Şırnak Üniversitesi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 0, ISBN:

2013 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü


25GUHŞENGİ

BAZ İBRAHİM,ŞARMAN NURDAN,ÇELİK SEDAT,KEMALOĞLU SELİM ARAFAT, Yayın Evi:şırnak üniversitesi yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 48, ISBN:

2012 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü


26TASAVVUF EL KİTABI

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:Grafiker, Basım Sayısı:0, Sayfa Sayısı: 0, ISBN:

2012 Ders Kitabı Bölüm(ler)


27ABDÜLEHAD NURİ İ SİVASİ

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:İNSAN YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 511, ISBN: 9789755744544

2007 Bilimsel Kitap Tümü


28Sahabeden Günümüze Allah Dostlar

BAZ İBRAHİM, Yayın Evi:Şule Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 0, ISBN: 9757796166

1996 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


Makale

1Sünni-Şii Sınırında Nakşibendî-Hâlidî Şeyhlerinin Ehl-i Sünnet Savunması

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:TASAVVUF, 2021

Ulusal Hakemli  İSAM  Özgün Makale


2BİLİNMEYEN BİR ŞİİR: AKİF İNAN’xxIN DERVİŞLİK BEYANI

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:HECE, 2020

Ulusal Hakemsiz  İSAM  Özgün Makale


3Bir Bölgenin Dinî-Kültürel Değişimi: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Toplum, Devlet ve Tarîkatlar

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:TASAVVUF, 2020

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


4ŞEYH ALİ RINCİ VE ARINÇ TILFAKİR DERGAHI

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016

Uluslararası Hakemli  ULAKBİM, ASOS  Özgün Makale


5Siirtli Aşık Bir Sûfî Şeyh Muhammed Hazîn Firsâfî

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015

Ulusal Hakemli  ULAKBİM, ASOS  Özgün Makale


6Mesnevîhan Hâfız Feyzullâh Efendi nin Hakâyık ı Semâ İsimli Risâlesi

BAZ İBRAHİM,ŞİMŞEK ABDULLAH,DURCEYLAN MUHAMMED TAYYIP, Yayın Yeri:Şırnak Üniveristesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli  ULAKBİM, ASOS  Özgün Makale


7Osmanlı dan Cumhuriyet e Norşin Dergâhı ve Şeyh Abdurrahman ı Tâğî

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:TASAVVUF, 2014

Uluslararası Hakemli  EBSCO  Özgün Makale


8Son Dönem Sûfilerinden Abdülhakîm i Arvâsî nin Ruh İsimli Eseri Sunuş ve Latinizasyon

BAZ İBRAHİM,ŞİMŞEK ABDULLAH,DURCEYLAN MUHAMMED TAYYIP, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014

Ulusal Hakemli  ULAKBİM,ASOS  Özgün Makale


9Mevlana Halid i Bağdadi nin Halifelerinden Şeyh Halid i Cezeri ve Basret Dergahı

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:TASAVVUF, 2013

Uluslararası Hakemli  EBSCO  Özgün Makale


10İnsanın Zaman ve Mekânla İlişkisi Bağlamında Uluslararası Hz Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013

Ulusal Hakemli  ULAKBİM, ASOS  Özgün Makale


11Abdulhakim i Arvâsî nin Nakşibendiyyenin Adabını Mübeyyin Bir Mektubu

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012

Ulusal Hakemli  ULAKBİM,ASOS  Özgün Makale


12Güneydoğuda Bir İrfan Merkezi Serdahl Tekkesi ve Külliyesi

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011

Ulusal Hakemli  ASOS, ULAKBİM  Özgün Makale


13Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu ve Geçmişten Günümüze İdil Kitabı

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011

Ulusal Hakemli  ULAKBİM, ASOS  Özgün Makale


14Kadızâdeliler Hareketi ve Fikrî Referansları Birgivi Mehmed Efendi Arasındaki Zihniyet Farkı

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:Bakı İslam Universiteti Elmi Mecmua, 2007

Ulusal Hakemsiz   Özgün Makale


15Necip Fazıl Kısakürek ö 1983 ve Tasavvuf

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:TASAVVUF, 2003

Uluslararası Hakemli  EBSCO  Özgün Makale


16Sanal Alemde Tasavvuf

BAZ İBRAHİM, Yayın Yeri:TASAVVUF, 2002

Uluslararası Hakemli  EBSCO  Özgün Makale


Bildiri

1Alim Şair Sufi Abdülehad Nuri i Sivasi

BAZ İBRAHİM (30.04.2010  -  01.05.2010), Yayın Yeri:İlim ve Kültür Tarihinde Sivasiler Ulusal Sempozyum Tebliğleri, 30.04.2010

Ulusal Tam metin bildiri


2ANLAMIN ARKEOLOJİSİ:RUH VE NEFS ARASINDA İNSANIN İÇ YÜRÜYÜŞÜ

BAZ İBRAHİM (29.12.2018  -  29.12.2018), Yayın Yeri:ALİM KONFERANSLARI, 29.12.2018

Ulusal Tam metin bildiri


3YUNUS EMRE'DE EŞİK METAFORU VE AŞKIN BOYUTLARI

BAZ İBRAHİM (28.10.2022  -  ), Yayın Yeri:YUNUS EMRE SEMPOZYUMU, 28.10.2022

Ulusal Tam metin bildiri


4Cudi Dağı’xxında Kadim Bir Mesken:Şah Köyü

BAZ İBRAHİM (27.09.2013  -  29.09.2013), Yayın Yeri:Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 27.09.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


5Şah Köyü Dergâhı ve Şeyh Yahya Derşevî

BAZ İBRAHİM (27.09.2013  -  29.09.2012), Yayın Yeri:Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu,, 27.09.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


6Cudi Dağı Eteğinde Şırnak ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası ve Nuh Tufanına Dair

BAZ İBRAHİM (26.10.2018  -  28.10.2018), Yayın Yeri:Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu, 26.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


7Silopi Ve Çevresinde Tasavvuf Kültürü

BAZ İBRAHİM (26.10.2018  -  28.10.2018), Yayın Yeri:Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu, 26.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


8İNSANIN ROL MODEL İHTİYACI VE TASAVVUFTAKİ MÜRŞİDİ KÂMİLİNFONKSİYONU

BAZ İBRAHİM (26.04.2018  -  27.04.2018), Yayın Yeri:ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU, 26.04.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


9AN ORGANIZASION BASED ON TRADE ART AND MORAL VALUES AKHI INSTITUTION

BAZ İBRAHİM (25.11.2015  -  27.11.2015), Yayın Yeri:ECO-TREND, 25.11.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


10Yeryüzüne İkinci Adım: Tufan, Cudi Dağı ve Çevresi

BAZ İBRAHİM (25.05.2021  -  ), Yayın Yeri:2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu, 25.05.2021

Ulusal Tam metin bildiri


11Hacı Bayram ı Velî nin Şâr Şehir Metaforundan Hareketle İnsan Şehrinin İnşa ve İmarına Dair Bazı Düşünceler

BAZ İBRAHİM (25.05.2016  -  26.05.2016), Yayın Yeri:ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU, 25.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


12Hâce Muhammed Lütfî nin Şiirlerinde Meyhâne Metaforu

BAZ İBRAHİM (25.04.2013  -  26.04.2013), Yayın Yeri:Uluslararası Hace Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu, 25.04.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


13Mehmet Akif İnan ın Hayatında ve Eserlerinde Tasavvuf

BAZ İBRAHİM (25.03.2016  -  25.03.2016), Yayın Yeri:İsla Tarihi ve Medeniyetinde Urfa Sempozyumu, 25.03.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


14Necip Fazıl Kısakürek in Seyyid Tâhâ l Hakkârî nin Hayatını Anlatımı ve Kabrini Ziyareti

BAZ İBRAHİM (24.05.2013  -  26.05.2013), Yayın Yeri:Uluslararası Seyyid Tâhâ-î Hakkâri Sempozyumu, 24.05.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


15Tasfiyeci Ziyniyetin 17. Yüzyıldaki Temsilcisi Kadızdeliier

BAZ İBRAHİM (22.12.2016  -  23.12.2016), Yayın Yeri:Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası, 22.12.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


16Aşık Ruhsati’xxnin Şiirlerinde İrfani unsurlar

BAZ İBRAHİM (19.04.2019  -  20.04.2019), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler Sempozyumu, 19.04.2019

Ulusal Tam metin bildiri


17Gaziantep te Bir Halidi Şeyhi Şeyh Ahmed Hilmi Munis Derşevi

BAZ İBRAHİM (14.10.2016  -  15.10.2016), Yayın Yeri:Uluslararası Gaziantep Alimleri ve Gaziantepde Dini Hayat Sempozyumu, 14.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


18Cumhuriyetin İlk Yıllarında Irak ve Suriye ye Göçen Cizreli Alim ve Sufiler

BAZ İBRAHİM (14.04.2012  -  15.04.2012), Yayın Yeri:Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre (Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu, 14.04.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


19Şırnak Bölgesindeki Nakşi Şeyh Aileleri ve İdil de Yaşayan Mutasavvıflar

BAZ İBRAHİM (12.03.2011  -  13.03.2011), Yayın Yeri:Geçmişten Günümüze İdil (Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu Bildirileri), 12.03.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


20EŞREFOĞLU RÛMÎ’NİN MÜZEKKİ’N-NÜFÛSİSİMLİ ESERİNDE NEFS-İ EMMÂRE’NİNÖZELLİKLERİ VE ISLAHI

BAZ İBRAHİM (11.03.2019  -  12.03.2019), Yayın Yeri:HACI BAYRAM-I VELÎI V. ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU, 11.03.2019

Ulusal Tam metin bildiri


21Mdyat ve Çevresinde Tasavvuf Kültürü ve Midyatlı Sufiler

BAZ İBRAHİM (07.10.2011  -  09.10.2011), Yayın Yeri:Uluslararası Midyat Sempozyumu, 07.10.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


22Molla Hüseyin Bâtevî ye Atfedilen Nasihatname Türünde Bir Şiir ve BuŞiirdeki Tasavvufî Unsurlar

BAZ İBRAHİM (06.10.2015  -  08.10.2015), Yayın Yeri:Uluslararası Beytüşşebap ve Molla Hüseyin Batevi Sempozyumu, 06.10.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


23OHİN DERGÂHI VE HÂLİDÎ GELENEK İÇERİSİNDEKİ YERİ

BAZ İBRAHİM (04.05.2017  -  05.05.2017), Yayın Yeri:MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ VE HÂLİDÎLİĞİN BİNGÖL VE ÇEVRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 04.05.2017

Ulusal Tam metin bildiri


24KADIZÂDELİLER’E GÖRE TEVHİD, TEVESSÜL ve ŞEFAAT

BAZ İBRAHİM (03.12.2021  -  ), Yayın Yeri:ULUSLARARASI TEVHİD ve ŞEFAAT SEMPOZYUMU, 03.12.2021

Ulusal Tam metin bildiri


25ANKARA’NIN MANEVİYAT ÖNDERLERİNDEN ABDÜLHAKİM ARVÂSİ VE BAĞLUM

BAZ İBRAHİM (03.05.2017  -  04.05.2017), Yayın Yeri:II. ULUSLARARASI HACI BACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU, 03.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


26BİR DERVİŞ OLARAK NECİP FAZIL KISAKÜREK

BAZ İBRAHİM (02.03.2017  -  03.03.2017), Yayın Yeri:KALDIRIMLARDAN SAKARYAYA NECİP FAZIL SEMPOZYUMU, 02.03.2017

Ulusal Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

1997-2004
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TASAVVUF (DR)/

Tez : Abdülehad Nuri-i Sivasi`nin hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri

Yüksek Lisans

1992-1997
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TASAVVUF (YL) (TEZLİ)/

Tez : Abdulhakim Arvasi’xxnin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı

Lisans

1987-1992
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

1Mesnevî'de sağlıklı ve dengeli beslenme metaforları

GÜLŞAH DERİN , 2023

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


2Osmanlı Devleti'nin son döneminde yayınlanan tasavvufî bir dergi: Mekârimü'l Ahlâk

BETÜL TOLAN YILDIZ , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


3Şeyh Mahmud Zokaydî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri

BÜŞRA CEYLAN , 2021

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


4Haznevî meşayihinden Şeyh İzzeddîn el-Haznevî'nin hayatı ve tasavvufî görüşleri

ABDULKADİR AKGÜL , 2021

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


5Abdurrahman Cahit Zarifoğlu'nun hayatında ve eserlerinde tasavvufun etkisi

İBRAHİM BEYHAN , 2020

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


6Şeyh Hâmid-i Mardinî ve Hâlidiliğin Hâmidiyye kolu

İBRAHİM BÜYÜK , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


7Seyyid Ali Fındıkî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri

VELİ YAKIŞAN , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


8Şeyh Ramazan Kaya'nın hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri

TAHİR ÇALIŞKAN , 2018

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


12SEMİHA AYVERDİ'NİN HAYATI VE ESERLERİNDEKİ TASAVVUFİ GÖRÜŞLER

FATİH ER , 0

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ   SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  


Projeler

İdari Görev

Genel Sekreter

2017-2022
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

MYO/Yüksekokul Müdürü

2017-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

MYO/Yüksekokul Müdürü

2012-2016
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Genel Sekreter

2011-2015
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ