GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belâgati

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

Kitap

1Kâfiyecî’nin “Şerhu’l-İ‘râb ‘an Kavâ‘idi’l-İ‘râb” Adlı Eseri -Dil ve Üslup Açısından İnceleme-

TEKİN MAHMUT, Yayın Evi:İlahiyat Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 223, ISBN: 978-625-8031-66-9

2022 Bilimsel Kitap Tümü


2Molla Halîl es-Si‘irdî ve el-Kâmûsu’s-Sânî fî’n-Nahv ve’s-Sarf ve’l-Me‘ânî Adlı Eseri

TEKİN MAHMUT, Yayın Evi:İlahiyat Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 175, ISBN: 978-625-7738-67-5

2020 Bilimsel Kitap Tümü


Makale

Bildiri

Eğitim Bilgileri

Yönetilen Tezler

Projeler

İdari Görev