GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri 

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2017-2022
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1Çağdaş Tefsir Ekolleri

YILDIZ MUSTAFA, Yayın Evi:İlâhiyât, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 419, ISBN: 978-625-6902-67-1

2023 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


2Teoloji ve Antropoloji Perspektifinden Din ve Kültür İlişkisi -II-

YILDIZ MUSTAFA, Yayın Evi:Eskiyeni Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 300, ISBN: 9786257673501

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3Tefsirde İsrâiliyat ve Kitab-ı Mukaddes'e Yaklaşımlar -Tâhir b. Âşûr Örneği-

YILDIZ MUSTAFA, Yayın Evi:Fecr Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 494, ISBN: 978-625-8005-71-4

2022 Bilimsel Kitap Tümü


Makale

1TÂHİR B. ÂŞÛR’UN ET-TAHRÎR VE’T-TENVÎR İSİMLİ TEFSİRİNDE KİTÂB-I MUKADDES NAKİLLERİNİN REFERANS DEĞERİ, TAHLİL VE TENKİDİ

YILDIZ MUSTAFA, Yayın Yeri:Şarkiyat, 2022

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


2Hüseyin Çelik, Kur’an’a İşârî Yaklaşımlar, (ed. Mehmet Deri, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2021, 151 s.)

YILDIZ MUSTAFA, Yayın Yeri:Artuklu Akademi, 2022

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Kitap Kritiği


3İsrâiliyata Alternatif Yorum Denemeleri: et-Tahrîr ve’t-Tenvîr Örneği

YILDIZ MUSTAFA, Yayın Yeri:Marifetname, 2022

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


4Tâhir b. Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde Klasik İsrâiliyata Yaklaşımlar

YILDIZ MUSTAFA, Yayın Yeri:Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


Bildiri

1Hz. Nuh’un Oğluyla Diyaloğu Işığında Dinî ve Millî Değerlerin Gençlere Aktarımı Üzerine Bir Değerlendirme

YILDIZ MUSTAFA (26.10.2021  -  ), Yayın Yeri:6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, 26.10.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


2Farklı Kavramlar Perspektifinde Sözlü Kültür

YILDIZ MUSTAFA (19.04.2019  -  20.04.2019), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler Sempozyumu, 19.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


3Kur’an’da Vahiylerin Ortak Kodu Olarak Besmele

YILDIZ MUSTAFA (12.02.2022  -  ), Yayın Yeri:İSLARA ULUSLARARASI iSLAM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 12.02.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


4Ruh Sağlığına Kur’anî Yaklaşım: Zikir Kavramı Ekseninde Bir Analiz

YILDIZ MUSTAFA (09.09.2022  -  ), Yayın Yeri:Ruh Sağlığı ve Din Uluslararası İlahiyat Disiplinleri Sempozyumu, 09.09.2022

Uluslararası Özet bildiri


5Ehliyet ve Liyakat Sahiplerinin İktisadi ve İdari Görev Talebi: Hz. Yusuf Örneği

YILDIZ MUSTAFA (02.05.2019  -  04.05.2019), Yayın Yeri:Javscongress Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 02.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2018-2021
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : Tâhir b. Aşûr'un et-Tahrîr Ve't-Tenvîr isimli tefsirinde İsrâiliyata yaklaşımlar ve Kitab-ı Mukaddes nakilleri

Yüksek Lisans

2006-2009
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : Kur'ân-ı Kerîm'de yağmur

Lisans

2002-2006
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

Projeler

İdari Görev

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Müdür Yardımcısı

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ