GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/HADİS ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri Hadis

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOÇENT

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2013-2019
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011-2013
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1AŞKIN MÜFTÜSÜ MELA MOLLA AHMED EL-CEZERI’NIN HAYATI VE GÖRÜŞLERI

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Cizre Belediyesi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 396, ISBN: 978-605-72114-1-5

2023 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


2İlahiyat Araştırmaları

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Duvar Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 136, ISBN: 978-625-6945-04-3

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3Müslümanların Engizisyonu 3

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Mana Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 266, ISBN: 9786052339572

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


4Müslümanların Engizisyonu 3

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Mana Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 266, ISBN: 9786052339572

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


5İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 3 Felsefe

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Mana Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 264, ISBN: 9786052339480

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


6İLAHİYAT ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA ve DERLEMELER

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Duvar Yayınları (Platanus Kitap), Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 50, ISBN: 978-625-7680-66-0

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


7Nahl Suresi Örnekliğinde Bir Kollektif Tefsir Denemesi

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:İlahiyat Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 405, ISBN: 978-625-7404-69-3

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


8Kavramlar ve Kuramlar -Din Bilimleri-

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 670, ISBN: 9786054202638

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


9Müslümanların Engizisyonu II

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Mana Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 320, ISBN: 9786052339367

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


10SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Ivpe Cetinje, Montenegro, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 955, ISBN: 978-9940-46-012-9

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


11Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanına Kuramsal Yaklaşımlar

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:İksad Publishing House, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 136, ISBN: 978-625-7914-43-7

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


12Peygamberimiz’in (sas) Dilinden Hz. Âdem

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Kitabi Yayınları, Basım Sayısı:2, Sayfa Sayısı: 207, ISBN: 9786054997466

2020 Bilimsel Kitap Tümü


13Hadis ve Bağlam

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Kitabi Yayınları, Basım Sayısı:2, Sayfa Sayısı: 387, ISBN: 9786054997459

2020 Bilimsel Kitap Tümü


14İlahiyat Alanında Araştırma Makaleleri

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Gece Akademi (Gece Kitaplığı), Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 204, ISBN: 978-625-7958-42-4

2019 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


15SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 3

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Gece Akademi (Gece Kitaplığı), Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 753, ISBN: 978-625-7958-14-1

2019 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


16Hindistan Ehli Hadis Ekolünde Şerh Geleneği -Azîmâbâdî’nin (ö. 911) Avnu’l-Ma’bûd Adlı Eseri-

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 172, ISBN: 978-605-288-638-0

2018 Bilimsel Kitap Tümü


17Şırnak 2023 Vizyon Çalıştayı

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Şırnak Üniversitesi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 312, ISBN: 978-605-68065-0-6

2017 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler)


18Peygamberimizin (sas) Dilinden Hz. Âdem

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Kitabi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 207, ISBN: 9786054997466

2015 Bilimsel Kitap Tümü


19Hadis İlmine Giriş

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Nida Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 176, ISBN: 9786059102247

2015 Kitap Tercümesi Tümü


20Hadis ve Bağlam

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Evi:Kitabi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 387, ISBN: 9786054997459

2015 Bilimsel Kitap Tümü


Makale

1Tasnif Döneminde Hadisçilerin Ücret Karşılığında Hadis Rivayet Eden Ravilere Yaklaşımı (Nesai Örneği)

TATAR VELİ, AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Şarkiyat İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2023

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


2Ebû Zer el-Gıfârî ve Hadis Rivayeti

BİLGİÇ LOKMAN, AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Batman Akademi Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli  ASOS, İSAM  Özgün Makale


3HADİS TENKİDİNDE ACELECİ TAVIR ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER-İBN HİBBÂN ÖRNEĞİNDE

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 2020

Uluslararası Hakemli  EBSCO (Humanities International Complete, Humanities International Index, Humanities Source Full Tex  Özgün Makale


4DİN KARDEŞLİĞİNİ VE BİRLİĞİ TAVSİYE EDEN HADİSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ “BUHÂRÎ’NİNKİTÂBÜ’L-EDEB’İ ÖRNEĞİNDE”

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:International Social Sciences Studies Journal, 2020

Uluslararası Hakemli  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) CiteFactor Academic Sicentific JournalsInternational Index  Özgün Makale


5Dünya hayatını değerlendirme bağlamında ticaret: Hadisler ışığında bir değerlendirme

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH (JSHSR)Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  Social Science Research Network (SSRN)Scientific World IndexGeneralImapctFactorSosyal Bilimler Atıf  Özgün Makale


6ŞIRNAK İL MERKEZİNDE VE BAĞLI KÖYLERDE GÖREV YAPAN DİNGÖREVLİLERİNİN HADİS BİLGİLERİNİN TESPİTİ VE GELİŞTİRİLMESİNEYÖNELİK TEKLİFLER

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIESSCIENCES RESEARCHUluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  Social Science Research Network (SSRN)Scientific World IndexGeneralImapctFactorSosyal Bilimler Atıf  Özgün Makale


7MÛSULLU BİR MUHADDİS VE SAHÎH HADİS BULUNMAYAN KONULARA DAİR BİR ÇALIŞMASI: ÖMER B. BEDR el-MEVSILÎ ve el-MUĞNÎ ADLI ESERİ

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Turkish StudiesComparative Religious Studies, 2019

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


8Seyyid Feyzullah Erzen’in (Ö. 2002) Levâmi’ul-Cevâhir bi İsnâ Aşere Fennen Yücâhir Adlı Eseri Çerçevesinde Bazı Hadis Konuları ile İlgili Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


9ŞÂFİÎ USÛLCÜLERİN MUHTELEFUN FÎH OLAN RİVAYETLERİ TERCİH VEYORUMLAMA GEREKÇELERİ: EBÛ İSHÂK eş-ŞÎRÂZÎ ÖRNEĞİ

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:InternationalSOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL SSSJournal, 2019

Uluslararası Hakemli  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)International Index CopernicusResearchBible (Academic Resour  Özgün Makale


10KÜLTÜREL BAĞLAM ÇERÇEVESİNDE SÖZLÜ KÜLTÜRÜNHADİSLERE ETKİSİ

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:The Journal of Turk-Islam World Social Studies, 2019

Uluslararası Hakemli  Scientific Indexing Services, Research Bible, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi  Özgün Makale


11Sünnetin Doğru Anlaşılması ve Günümüze Taşınması -’Allah güzeldir, güzelliği sever’ Rivayeti Üzerine Bir Değerlendirme

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:İlahiyat Akademi, 2018

Uluslararası Hakemli  ARAŞTIRMAX, BASE, IDEALONLINE, ISAM, SOBIAD ve SIS  Özgün Makale


12Mâlikî Usûlcülere Göre Mütevâtir ve Âhâd Haberin Epistemolojik Değeri -Karâfî Örneği-

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


13SOSYAL YÖNLERİ BAKIMINDANMÜDERRİS ÂLİMLER:SEYDA MOLLA MUHAMMEDAGİTOĞLU (ö. 2007) ÖRNEĞİ

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİSIIRT UNIVERSITY JOURNAL OF DIVINITY FACULTY, 2018

Ulusal Hakemli  Arastirmax, Asos İndex  Özgün Makale


14FUAD SEZGİN’İN (Ö. 2018) BAZI HADİS MESELELERİNE DAİRGÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science, 2018

Uluslararası Hakemli  İndex Copernicus, Academic Keys  Özgün Makale


15ŞÂFİÎ USÛLCÜLERİN DEĞERLENDİRME VE TERCİH YAPARKEN SÜNNET VE HADİS MESELELERİNE YAKLAŞIMI: ZEKERİYYA el-ENSÂRÎ ÖRNEĞİ

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), 2018

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


16Usûl Adlı Eseri Bağlamında Hanefî Usûlcü Pezdevî’ye GöreSünnet ve Haberin Çeşitleri

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesiİlahiyat FakültesiDergisi, 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


17Hicri VIII. Asır Hanefî Usûlcülerinin Bazı Hadis Meselelerine Yaklaşımı:Sadrüşşerîa Örneği

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


18el-Mahsûl Adlı Eseri Çerçevesinde Şâfiî Usûlcü Fahreddin er-Râzî’ninHz. Peygamber’in Fiillerine Yaklaşımı

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


19TEMEL HADİS KAYNAKLARINDAKİ SİYER BÖLÜMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - TİRMİZÎ’NİN EL-CÂMİU’S-SAHÎH’İ ÖRNEĞİNDE-

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


20ŞERHLERDE MEHDİLİK MESELESİ VE SÜNNÎ-ŞÎÎ TARTIŞMASI: AZÎMÂBÂDÎ’NİN EBÛ DÂVÛD ŞERHİ ÖRNEĞİ

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


21HANEFÎ USÛLCÜ HABBÂZİ’NİN (Ö. 691/1292) BAZI HADÎSUSÛLÜ KONULARINA YAKLAŞIMI

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


22Hadis Usulü Konularına Dair Bir Risale Muhammed Nurullah Seyda nın es Sahifetü s sâlise fî Usuli l Hadis i

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


23ŞÂRİHLERİN MÜTEŞÂBİH RİVAYETLERE YAKLAŞIMI -İBNÜ’L-MÜLAKKIN ÖRNEĞİ-

UZUNDAĞ MEHMET SAİT,AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies, 2015

Uluslararası Hakemli  MLA, EBSCO, ASOS, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (AkademikTürk Dergileri İnde  Özgün Makale


24Mebâhis Fî Ulûmi’l-Hadis(Introduction on The Science of Hadith)Mennâ’ b. Halîl el-KattânMektebetü Vehbe, Kahire, 1428/2007, (5. baskı), 192 sayfa.

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, 2015

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Kitap Kritiği


25[Mustafa Işık, Hadisleri Anlama Yöntemi (The Method of Understanding of Hadith, Laçin Yayınları, Kayseri, 2014, 346 Sayfa]

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, 2015

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Kitap Kritiği


26Halku l Kur ân ve Rü yetullah Konuları Bağlamında İbnü l Mülakkın ın Buhârî nin Bab Başlıklarına Yaklaşımı

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


27Bir Hadisçi Olarak Suyuti nin Bazı Haberi Sıfatlara Yaklaşımı et Tevşih Adlı Eseri Bağlamında

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014

Ulusal Hakemli  Asos, Ebsco host, Arastirmax  Özgün Makale


28Kutsal Metinlerde ve Hadislerde Hz Adem Tespit ve Değerlendirme

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science (JASSS), 2014

Uluslararası Hakemli  MLA, ASOS  Özgün Makale


29Müsteşrikler ve Siyeri Nebi II Çev Nurullah AGİTOĞLU

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli  1  Özgün Makale


30Müsteşrikler ve Siyer i Nebi Çev Nurullah AGİTOĞLU

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli   Özgün Makale


31Hadiste Bağlam İnşâsı

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies(JASSS), 2013

Uluslararası Hakemli   Özgün Makale


32Hadîste Bağlam Bağlamın Anlam Alanı Çeşitleri ve Önemi

AGİTOĞLU NURULLAH, Yayın Yeri:Uluslararası Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013

Uluslararası Hakemli   Özgün Makale


Bildiri

1İhtilafu’l-hadis’te İ’mal ve İhmal Arasında Bir Yöntem: Tevakkuf

AGİTOĞLU NURULLAH (29.11.2019  -  01.12.2019), Yayın Yeri:4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 29.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


2Aile Hayatında Empati: Eşe Karşı Nefret Beslememe İle İlgili Bir Hadisin Düşündürdükleri

AGİTOĞLU NURULLAH (29.11.2019  -  01.12.2019), Yayın Yeri:4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 29.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


3Hz Nuh un Gemisi İle İlgili Tabii Katade den Gelen Rivayetler Üzerine

AGİTOĞLU NURULLAH (27.09.2013  -  29.09.2013), Yayın Yeri:Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 27.09.2013

Uluslararası Tam metin bildiri


4Musullu Bir Muhaddis ve Mevzu Hadislere Dair Bir Çalışması: Ömer b. Bedr el-Mevsıli ve el-Muğni Adlı Eseri

AGİTOĞLU NURULLAH (27.04.2018  -  29.04.2018), Yayın Yeri:1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, 27.04.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


5Sosyal Yönleri İle Seyda Molla Muhammed Agitoğlu

AGİTOĞLU NURULLAH (26.10.2018  -  28.10.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Üç Ülkenin Kavşağında Silopi Sempozyumu, 26.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


6HADİSLERİ ANLAMA GAYESİYLE OLUŞTURULAN ESERLERE İZDÜŞÜMÜ AÇISINDAN NUH (AS) TUFANI

AGİTOĞLU NURULLAH (25.05.2021  -  ), Yayın Yeri:2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu, 25.05.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


7Hadis Şerhlerinde “Sünnet’e Bağlılık” Üzerine Bir Değerlendirme: Azîmâbâdî’nin Avnu’l-Ma’bûd Şerhi Örneği,

AGİTOĞLU NURULLAH (24.12.2022  -  ), Yayın Yeri:4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi = 4. International Scientific Research and Innovation Congress,, 24.12.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


8Kalpten Allah’a Yöneliş: İnâbe ile İlgili Bir Hadisin Düşündürdükleri,

AGİTOĞLU NURULLAH (24.12.2022  -  ), Yayın Yeri:Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi = 4. International Scientific Research and Innovation Congress,, 24.12.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


9DİN KARDEŞLİĞİNİ VE BİRLİĞİ TAVSİYE EDEN HADİSLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BUHÂRÎ NİN KİTÂBÜ L EDEB İ ÖRNEĞİNDE

AGİTOĞLU NURULLAH (21.04.2016  -  21.04.2016), Yayın Yeri:X. Uluslararası Kutlu Doğum Sempozyumu Şanlıurfa, 21.04.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


10MOLLA HÜSEYİN BÂTEVÎ NİN ŞİİRLERİNDEKİ HADİSLERÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

AGİTOĞLU NURULLAH (20.09.2014  -  21.09.2014), Yayın Yeri:Uluslararası Beytüşşebap ve Molla Hüseyin Batevi Sempozyumu, 20.09.2014

Ulusal Tam metin bildiri


11Hanafi Methodologist Habbazi’s(D. 691/1292) Approach to Some Subjects ofthe Methodology of Hadith

AGİTOĞLU NURULLAH (19.05.2017  -  22.05.2017), Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONTEMPORARY ISSUES IN SOCIALSCIENCES AND HUMANITIES, 19.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


12Kültürel Bağlam Çerçevesinde Sözlü Kültürün Hadislere Etkisi

AGİTOĞLU NURULLAH (19.04.2019  -  20.04.2019), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbêjlik Kültürü veDengbêjler(Uluslararası Sempozyum), 19.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


13el-Mahsûl Adlı Eseri Çerçevesinde Şâfiî Usûlcü Fahreddin er-Râzî’nin Hz. Peygamber’inFiillerine Yaklaşımı.

AGİTOĞLU NURULLAH (14.09.2017  -  17.09.2017), Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 14.09.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


14Şafiî Usûlcülerin Muhtelefun Fih Olan Rivayetleri Tercih ve Yorumlama Gerekçeleri: Ebu İshak eş-Şirazi Örneği

AGİTOĞLU NURULLAH (11.04.2019  -  12.04.2019), Yayın Yeri:Uluslararası İslam ve Yorum III Sempozyumu, 11.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


15Çağdaş Bir Âlim Olarak Fuad Sezgin’in Bazı Hadis Meselelerine Dair GörüşleriÜzerine Bir Değerlendirme

AGİTOĞLU NURULLAH (08.11.2018  -  10.11.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Dil Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, 08.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


16Hanbelî Usûlcülerin Sünnet ve Hz. Peygamber’in Fiillerine Yaklaşımı -Merdâvî Örneği-,

AGİTOĞLU NURULLAH (08.09.2018  -  09.09.2018), Yayın Yeri:Şehr-i Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi Tam Metin Kitabı, 8-9 Eylül 2018, Cizre-Şırnak, 2018,, 08.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


17Şırnaklı Bir Alim Olarak Seyyid Feyzullah Erzen ve Bazı Hadis Konuları ile İlgili Görüşleri

AGİTOĞLU NURULLAH (08.09.2018  -  09.09.2018), Yayın Yeri:Şehr-i Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi Tam Metin Kitabı, 8-9 Eylül 2018, Cizre-Şırnak, 2018,, 08.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


18Yanlış Yorumlamalarla Yanlış Bir İslam Algısına Yol AçabilecekŞiddet İçerikli Bazı Rivâyetler Üzerine

AGİTOĞLU NURULLAH (08.05.2017  -  10.05.2017), Yayın Yeri:Uluslararasıİslam ve YorumSempozyumu, 08.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


19ASR-I SAADETTE KİMSESİZLERİN BAKIM MERKEZİ ROLÜ İLE SUFFE

AGİTOĞLU NURULLAH (06.11.2021  -  ), Yayın Yeri:ISARC 1. ULUSLARARASI HASANKEYF BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ 06-07 Kasım 2021, 06.11.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


20ALLAH’A DAYANMANIN İNSAN HAYATINA YANSIMASI: TEVEKKÜL İLE İLGİLİ BAZI HADİSLER ÜZERİNE

AGİTOĞLU NURULLAH (06.11.2021  -  ), Yayın Yeri:ISARC 1. ULUSLARARASI HASANKEYF BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ 06-07 Kasım 2021, 06.11.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


21Dünya Hayatını Değerlendirme Bağlamında Ticaretin Önemi İle İlgili Bazı Hadisler Üzerine Bir Değerlendirme

AGİTOĞLU NURULLAH (02.05.2019  -  04.05.2019), Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 2-4 Mayıs 2019, Şırnak, 02.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


22Değerlendirme ve Tercih Yapma Yoluyla Şafii Usulcülerin Sünnet ve Hadis Meselelerini Yorumlamaları: Zekeriyya el-Ensari Örneği

AGİTOĞLU NURULLAH (02.05.2018  -  03.05.2018), Yayın Yeri:Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II, 02.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2006-2012
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HADİS (DR)/

Tez : Hadislerin Anlaşılmasında Bağlamın Rolü

Yüksek Lisans

2002-2005
FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HADİS (YL) (TEZLİ)/

Tez : Hz. Adem İle İlgili Rivayetlerin Tespiti ve Değerlendirilmesi

Lisans

1997-2002
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

1Cürdânî'nin el-Cevâhirü'l-lü'lüiyye Adlı Eserindeki Hadis Şerh Metodu

MEHMET RAŞİT SAĞLAM , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


2Celâleyn tefsiri'ndeki hadislerin tespiti ve değerlendirilmesi (bakara sûresinden en'âm sûresine kadar)

CELAL BUZVEREN , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


3CELÂLEYN TEFSİRİ'NDEKİ HADİSLERİN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (A'RAF SURESİ'NDEN İSRÂ SURESİNE KADAR)

GÜNDÜZ KAHRAMAN , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


4Yoksullukla Mücadelede Vakıfların Etkinliği:Türkiye Diyanet Vakfı Örneği

MEHMET ALİ AYTİMUR , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı


5Tasnif Dönemi Hadis Edebiyatının Oluşumunda Sosyo-Kültürel Etkenler (Nesâî'nin es-Sünen'i Örneği)

VELİ TATAR , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


6İbnü'l-Arabî'nin Vahdet-i Vücûd Hakkında Kullandığı Rivayetlerin Değerlendirilmesi

MAİDE ALKIŞ , 2021

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


7Rebî' b. Sabîh (ö.160/777) ve hadis rivayetindeki yeri

NESİBE KATKICI , 2020

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


8İbnu'd-Demâmînî ve Mesâbîhu'l-Câmi' İsimli Eserinin Hadis Şerhçiliği Açısından İncelenmesi

ABDULLAH ERDEM , 2020

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


9Ebu'l-feth muhammed eş-Şehristânî'de Mu'tezile ve kolları

ZEYNEP RENÇBER , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


10Ebû zer el-Gıfârî ve hadis rivayetindeki yeri

LOKMAN BİLGİÇ , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


11İbn Arrâk'ın hayatı ve Tenzîhu'ş-Şeria adlı eseri

MUHAMMED TUNCER , 2017

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


12İbn Ebû Asım hayatı ve hadisçiliği

MEHMET NEDİM YILMAZ , 2017

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


Projeler

1ŞIRNAK İL MERKEZİNDE VE BAĞLI KÖYLERDE GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİLERİNİN HADİS BİLGİLERİNİN TESPİTİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TEKLİFLER

AGİTOĞLU NURULLAH

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı6825 [TÜRK LİRASI],15.12.2017 - 15.07.2018


2Müslümanların Engizisyonu llI

AGİTOĞLU NURULLAH

Özel Kuruluşlar Tamamlandı10000 [TÜRK LİRASI],13.06.2020 - 15.05.2021


3İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri

AGİTOĞLU NURULLAH

Özel Kuruluşlar Tamamlandı90000 [TÜRK LİRASI],13.06.2020 - 15.05.2021


İdari Görev

Dekan Yardımcısı

2023-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Fakülte Kurulu Üyeliği

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Bölüm Başkanı

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Kurulu Üyeliği

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Dekan Yardımcısı

2020-2022
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Fakülte Kurulu Üyeliği

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2020-2021
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2019-2022
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

2019-2019
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Senato Üyesi

2015-2021
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Dekan Yardımcısı

2015-2019
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Kurulu Üyesi

2013-2015
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

2013-2015
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Yönetim Kurulu Üyeliği

2013-2015
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Yönetim Kurulu Üyeliği

2013-2017
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Bilim Dalı Başkanı

2013-2016
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2013-2016
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Müdür Yardımcısı

2013-2015
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ