GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KELAM ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri Kelam

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1FEQÎNASÎ-MÎRASA FEQÎYÊ TEYRAN

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:Peywend Akademî, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 21, ISBN: 978-6256-963-03-0

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


2XANÎNASÎ

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:Peywend Akademî, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 650, ISBN: 978-625-7568-26-5

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3ŞARKIN BİLGESİ MELAYÊ CİZÎRÎ Hayatı-Düşünceleri-Akîdesi

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:Peywend Akademî, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 357, ISBN: 978-625-7568-60-9

2022 Bilimsel Kitap Tümü


4TANRI’NIN KİMLİĞİ SEMÂVÎ KİTAPLARDA BETİMLENEN TANRI TİPOLOJİLERİ

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:İLÂHİYÂT, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 572, ISBN: 978-625-8031-89-8

2022 Bilimsel Kitap Tümü


5KELAMDA YÖNTEM VE ESASLAR -2 -

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:KLM Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 24, ISBN: 978-625-8386-38-7

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


6Ekoller ve Kurumlar-Din Bilimleri-

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 18, ISBN: 978-605-4202-94-2

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


7İslam’ın Akılcıları MU’TEZİLÎ ÖNCÜLER

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:MANA YAYINCILIK, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 604, ISBN: 978-605-2339-59-6

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


8GERCÜŞ KERCOS/KERCEWSKİTABI

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:NUBİHAR YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 320, ISBN: 978-625-7383-19-6

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


9Teoloji ve Antropoloji Perspektifinden DİN ve KÜLTÜR İLİŞKİSİ

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:ESKİ YENİ YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 316, ISBN: 978-625-7673-19-8

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


10NAHL SÛRESİ ÖRNEKLİĞİNDE BİR KOLLEKTİF TEFSİR DENEMESİ

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:İLAHİYÂT, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 405, ISBN: 978-625-7404-69-3

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


11İSLAM'DA SAĞLIK VE KORUYUCU HEKİMLİK

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 655, ISBN: 978-605-80220-6-5

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


12DAVET DİLİ

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:MÜTERCİM YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 600, ISBN: 978-605-9298-79-7

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


13TARİHSEL SÜREÇTE KELAM: KELAM TARİHİ

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:MÜTERCİM YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 400, ISBN: 978-605-85782-7-2

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


14SİSTEMATİK YAKLAŞIMLA KELAM ARAŞTIRMALARI I-II

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:MÜTERCİM YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 550, ISBN: 978-605-2339-52-7

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


15Fahreddîn er-Râzî’nin Perspektifinden Antropomorfizm ve Tenzih

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:Araştırma, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 475, ISBN: 978-605-9503-77-8

2020 Bilimsel Kitap Tümü


16SUFİN AKİDESİ MOLLA AHMED EL-CİZÎRÎ ÖRNEĞİ

ÖZ RUHULLAH, Yayın Evi:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 356, ISBN: 978-605-80962-1-9

2019 Bilimsel Kitap Tümü


Makale

1Fahreddin Er-Râzî’nin Kelam-Felsefe ve Tasavvuf Arasındaki Düşünsel Gelgitleri

ÖZ RUHULLAH, Yayın Yeri:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


2Tevkîfîlik-Kıyâsîlik Bağlamında Molla Ahmed el-Cezerî’nin Esmâ Nazariyesi

ÖZ RUHULLAH, Yayın Yeri:Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


3FAHREDDÎN er-RÂZÎ’NİN AŞKIN TANRI TASAVVURU

ÖZ RUHULLAH, Yayın Yeri:Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli  ASOS İNDEKS  Özgün Makale


4Dindar Şahsiyeti İnşa Eden Üç Kavram: İslâm-İman-İhsan

ÖZ RUHULLAH, Yayın Yeri:HARRAN İLAHİYAT DERGİSİ, 2021

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


5FAHREDDÎN er-RAZÎ’NİN TANRI TASAVVURUNU ÜZERİNE İNŞA ETTİĞİ YEDİ ÖNCÜL

ÖZ RUHULLAH, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


6Usul-i Selase’nin Fatiha Suresindeki İz Düşümü

ÖZ RUHULLAH, Yayın Yeri:şırnak üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi, 2019

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


Bildiri

1Din Dilinin Anlaşılmasında Tevil ve Alegorinin Önemi

ÖZ RUHULLAH (25.05.2022  -  ), Yayın Yeri:III. ULUSLARARASI DİL, DÜŞÜNCE VE DİN BİLİMLERİ KONGRESİ “EKOLLER VE KURUMLAR”, 25.05.2022

Ulusal Özet bildiri


2SEMAVİ KİTAPLARDA TUFAN METAFORU

ÖZ RUHULLAH (25.05.2021  -  ), Yayın Yeri:2. ULUSLARARASI NUH TUFANI VE CUDİ DAĞI SEMPOZYUMU, 25.05.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


3SEMİTİK TEOLOJİLERDE YARATILIŞ FENOMENİ

ÖZ RUHULLAH (24.10.2019  -  26.10.2019), Yayın Yeri:III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRES, 24.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


4Dinî Dengbêjlik: Qasîdebêjî ve Hafız Menduh’un Kasidelerinin İçerik Aşısından Kelamî Tahlili

ÖZ RUHULLAH (19.04.2019  -  20.04.2019), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler Sempozyumu, 19.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


5PEYGAMBER TASAVVURUNDA KALP SAFİYETİNİN RUH VE BEDEN SAĞLIĞINA ETKİSİ

ÖZ RUHULLAH (14.11.2020  -  ), Yayın Yeri:IV. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU, 14.11.2020

Uluslararası Özet bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2013-2018
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

Tez : Antropomorfist tanrı tasavvuruna karşı Fahreddin er-Râzî’xxnin tenzih anlayışı

Yüksek Lisans

2011-2013
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KELAM (YL) (TEZLİ)/

Tez : Molla Ahmed el-Ci̇zi̇ri̇’xxni̇n kelami̇ görüşleri̇

Lisans

2008-2010
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (İLİTAM) (LİSANS TAMAMLAMA)/

Tez : 

Önlisans

2000-2003
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/İLAHİYAT BÖLÜMÜ/İLAHİYAT PR. (ÖNLİSANS) (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez : 

Önlisans

2000-2003
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/İLAHİYAT BÖLÜMÜ/İLAHİYAT PR. (ÖNLİSANS) (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez : 

Yönetilen Tezler

1Feqîyê Teyran'ın kelamî görüşleri

YAHYA KÜLTER , 2023

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


2Mu'tezile'nin ihbât ve istihkak teorisine Fahreddin er-Râzî'nin eleştirisi

AYŞEGÜL DEMİRÇELİK , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


3AKİDENÂME GELENEĞİNDE MOLLA AHMED NAS ÖRNEĞİ

CEMAL ŞENGÜL , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


Projeler

1İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ - FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ

ÖZ RUHULLAH

Özel Kuruluşlar Tamamlandı90000 [TÜRK LİRASI],13.06.2020 - 15.05.2021


2KELAMDA YÖNTEM VE ESASLAR 1-2

ÖZ RUHULLAH, KASAR VEYSEL,

Özel Kuruluşlar Tamamlandı20000 [TÜRK LİRASI],03.01.2022 - 16.12.2022


İdari Görev

Anabilim Dalı Başkanı

2019-2022
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2018-2019
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ