GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRÂAT İLMİ ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri 

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2017-2019
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1İBN AKÎL VE ELFİYYE ŞERHİ

ÜLKER ŞEHMUS, Yayın Evi:İlahiyat Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-625-8031-36-2

2021 Bilimsel Kitap Tümü


2NAHL SURESİ ÖRNEKLİĞİNDE BİR KOLLEKTİF TEFSİR DENEMESİ

ÜLKER ŞEHMUS, BAĞIŞ MEHMET, Yayın Evi:İlahiyat Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 405, ISBN: 978-625-7404-69-3

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


Makale

1İbn Hişâm’ın Şerhu Katri’n-Nedâ Adlı Eseri Bağlamında Dilcilere Karşı Tutumu

ÜLKER ŞEHMUS, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli  isam  Özgün Makale


2Suyûtî’nin el-Behcetu’l-Merdiyye ‘ala Elfiyyeti İbn Mâlik Adlı Eserindeki Şerh Metodu

ÜLKER ŞEHMUS, Yayın Yeri:BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021

Uluslararası Hakemli  isam  Özgün Makale


3Şerhu İbn ‘Akîl’de İstişhâd Yöntemi

ÜLKER ŞEHMUS, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


Bildiri

1ARAP DİLİ SÖZLÜKLERİ VE GARİBUL KUR’ÂN ESERLERİNDE CÛDÎ

ÜLKER ŞEHMUS, ALDERSHAWI MOHAMMAD RACHID (25.05.2021  -  ), Yayın Yeri:2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu, 25.05.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2014-2018
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATİ (DR)/

Tez : İbn Akîl ve Şerhu İbn Akîl adlı eseri

Yüksek Lisans

2012-2013
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATİ (YL) (TEZLİ)/

Tez : Arap dilinde isim cümlesi

Lisans

2006-2009
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT BÖLÜMÜ/

Tez : 

Yönetilen Tezler

1Celâleyn tefsirinde sarf uygulamaları

MEHMET ZEKİ OCAK , 2020

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


Projeler

İdari Görev

Dekan Yardımcısı

2021-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ