GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/HADİS ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri Hadis

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

Kitap

1SOSYOKÜLTÜREL BAĞLAMDA HADİS TASNİFİ

TATAR VELİ, Yayın Evi:DİYANET VAKFI YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 370, ISBN: 978-625-428-314-7

2023 Bilimsel Kitap Tümü


2Sosyal ve Psikolojik Boyutlarıyla Hac

TATAR VELİ, Yayın Evi:TDV Yayınevi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 224, ISBN: 978-625-8023-38-1

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3İlahiyat Araştırmaları

TATAR VELİ, Yayın Evi:Platanus Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 137, ISBN: 978-625-6945-04-3

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


Makale

1Tasnif Döneminde Hadis Verrâkları ve Hadis Edebiyatına Etkileri

TATAR VELİ, Yayın Yeri:Muş Alparslan Üniversitesi Din ve Bilim Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli  BASE  Özgün Makale


Bildiri

1Sünneti Doğru Anlamada Bir Yöntem: Hadis/Sünnet ve Kültür Farkı Anlayışı (Et’ime, Eşribe ve Libas Bölümleri Örneğinde)

TATAR VELİ (05.11.2021  -  ), Yayın Yeri:Güncel Hadis Meseleleri ve Babanzâde Ahmed Naîm Uluslararası Sempozyumu, 05.11.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


2Ülkemizde Hacca Gitmeye Engel Olarak Görülen Yanlış İnançlar

TATAR VELİ (01.04.2021  -  ), Yayın Yeri:Uluslararası Hac Sempozyumu, 01.04.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Yönetilen Tezler

Projeler

İdari Görev

Bölüm Başkan Yardımcısı

2023-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Fakülte Kurulu Üyeliği

2023-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Daire Başkanı

2023-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

2023-2023
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ