GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belâgati

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOÇENT

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  

YARDIMCI DOÇENT

2013-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2011-2013
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1Nahl Sûresi Örnekliğinden Bir Kollektif Tefsir Denemesi

ACAT YAŞAR, Yayın Evi:İlahiyat, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 405, ISBN: 978-625-7404-69-3

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


2Kur'an ve Dil İlimleri

ACAT YAŞAR, Yayın Evi:İlahiyat, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 805, ISBN: 9786257404143

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3Kur’an’ın Gramer Yapısına Oryantalist Yaklaşmılar

ACAT YAŞAR, Yayın Evi:Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 0, ISBN: 978-625-7046-07-7

2019 Bilimsel Kitap Tümü


4Studies on Arabic Dialects Spoken in Turkey (Ar)

ACAT YAŞAR,TİMURTAŞ ABDULHADİ,ABDÜLHADİOĞLU AHMET,ŞAYIR MEHMET,SHOEIR MOHAMED RIZK ELSHAHHAT ABDELHAMID,FARUK KERİM,HASANALİ AHMED İSMAİL,ASLAN AHMET, Yayın Evi:Akdem Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 254, ISBN: 978-605-2385-68-5

2018 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


5Studies on Arabic Dialects Spoken in Turkey (Ar)

TİMURTAŞ ABDULHADİ,ACAT YAŞAR,HASANALİ AHMED İSMAİL,ASLAN AHMET,FARUK KERİM,ŞAYIR MEHMET,ABDÜLHADİOĞLU AHMET,SHOEIR MOHAMED RIZK ELSHAHHAT ABDELHAMID, Yayın Evi:Akdem Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 254, ISBN: 978-605-2385-68-5

2018 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


6Türkiye’de Konuşulan Arap Diyalektleri

ACAT YAŞAR,ÖZCAN YUSUF,TİMURTAŞ ABDULHADİ,ÇIKAR MEHMET ŞİRİN,ORHAN DAVUT,CENGİZ EMİN,ÖNEL ABDULHAKİM,Kazcı Özgür, Yayın Evi:Akdem Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 296, ISBN: 978-605-2385-51-7

2018 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


7Son Devir Osmanlı Alimlerinden Eğinli Rahmi Efendi ve el-İkdun-Nâmî alel Cami Adlı Haşiyesi

ACAT YAŞAR, Yayın Evi:Kitabi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 343, ISBN: 978-605-2153-40-6

2018 Bilimsel Kitap Tümü


8Türkiye’de Konuşulan Arap Diyalektleri

ACAT YAŞAR,ÖNEL ABDULHAKİM,ÖZCAN YUSUF,Kazcı Özgür,TİMURTAŞ ABDULHADİ,ORHAN DAVUT,CENGİZ EMİN,ÇIKAR MEHMET ŞİRİN, Yayın Evi:Akdem Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 296, ISBN: 978-605-2385-51-7

2018 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


Makale

1Hasankeyf ve Hasankeyf'e Nispet Edilen Alimler (Ar)

ACAT YAŞAR, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli  Sobiad Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Cite Factor, İndex Copernicus v.b...  Özgün Makale


2Araplar’da İsim Koyma Mantığı (Ar)

Sati Sümeyye,ACAT YAŞAR, Yayın Yeri:Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), 2018

Uluslararası Hakemli  Citefactor, Oaji, Sobiad, Reserarch Bible  Özgün Makale


3İlahiyat Fakülteleri Hazırlık Sınıflarında Okutulan Ders Kitaplarının Dil Becerileri Öğretimindeki Rolü (Ar)

ACAT YAŞAR, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies, 2018

Uluslararası Hakemli  DOAJ,SOBİAD, MLA, ASOS, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (Akademik TürkDergiler  Özgün Makale


4Anadolu’da Konuşulan Arap Diyalektleri Üzerine Avrupa ve Türkiye’de Yapılan Çalışmalar

ACAT YAŞAR, Yayın Yeri:Turkish Studies, 2018

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


5Mehdilik Kavramının Filolojik ve Semantik Tahlili

ACAT YAŞAR, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science, 2017

Uluslararası Hakemli  Sobiad, Index Copernicus, asos, isam, Academickeys, Sis, Oaji  Özgün Makale


6Mhallemî Lehçesinde Kullanılan Atasözü Ve Deyimlerin Siirt Arapçasında Kullanılan Atasözü Ve Deyimlerle Mukayesesi

ACAT YAŞAR, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies, 2017

Uluslararası Hakemli  SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), Index Copernicus, İSAM  Özgün Makale


7Türkiye’deki İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Öğretiminde Karşılaştığı Dilsel Problemler (Ar)

ACAT YAŞAR, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli  isam  Özgün Makale


8Mhallemî Lehçesinde Kullanılan Atasözü Ve Deyimlerin Fasih Arapça’da Kullanılan Atasözü Ve Deyimlerle Mukayesesi

ACAT YAŞAR, Yayın Yeri:e Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli  İSAM  Özgün Makale


9Moral Values In Mhallami Proverbs (Ar)

ACAT YAŞAR,Ziyadat Tayseer, Yayın Yeri:University of Bucharest Center for Arab Studies Romano-Arabica, 2014

Ulusal Hakemli  isam  Özgün Makale


10Anadolu Aleviliğinde Şecere Geleneği-Bir Ağuiçen Ocağı Şeceresi Örneği-

RENÇBER FEVZİ,ACAT YAŞAR, Yayın Yeri:Alevilik Araştırmaları Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


Bildiri

1Mehdilik Kavramının Filolojik ve Semantik Tahlili

ACAT YAŞAR (29.09.2017  -  30.09.2017), Yayın Yeri:Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, 29.09.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


2Mhallemi Diyalekti ile Turoyo Diyalekti Arasındaki Ortak Dilsel Özellikler

ACAT YAŞAR (28.06.2022  -  01.07.2022), Yayın Yeri:14TH CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ARABIC DIALECTOLOGY, JUNE 28TH TO JULY 1ST, 2022, 28.06.2022

Ulusal Özet bildiri


3Silopi Medreselerinde Arap Dili Eğitimi

ACAT YAŞAR,Ocak Abdurrahman (26.10.2018  -  28.10.2018), Yayın Yeri:Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu, 26.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


4Silopi Keldanileri Tarafından Konuşulan Neo-Aramice Diyalekti Üzerine Bir Değerlendirme

ACAT YAŞAR (26.10.2018  -  28.10.2018), Yayın Yeri:Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu, 26.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


5Eğinli Rahmi Efendi: Hayatı, İlmi Kişiliği ve Arap Diline Dair Kaleme Aldığı Eserleri

ACAT YAŞAR (26.09.2019  -  ), Yayın Yeri:Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 26.09.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


6Dirasatun Muqârana fi’l-‘Anasiri’l-Muştereketi fi’l-Leheceti’l Arabiyyeti’l- Anadoliyyeti’l-Muasira

ACAT YAŞAR (25.05.2015  -  28.05.2018), Yayın Yeri:Arabic Varieties: Far and Wide, Proceedings of the 11th International Conference of AIDA – Bucharest, 2015, (Editors: George Grigore, Gabriel Bituna, 25.05.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


7Türk Öğrencilerin Arap Dili Öğreniminde Karşılaştığı Zorluklar ve Problemler

ALZYADAT Tayseer Mohammad,ACAT YAŞAR (22.04.2014  -  24.04.2014), Yayın Yeri:I. Uluslararası Arapça Öğretimi, Dilsel Şekiller ve Kültürel Bağlamlar, Amman, 2014, 22.04.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


8The Importance Of Arabic Literature In Arabic Teaching

ACAT YAŞAR (19.05.2017  -  22.05.2017), Yayın Yeri:HumanitiesAnd Social Sciences Conference/Prag, Çek Cumhuriyeti / Charles University, 2017, 19.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


9Midyat ve Çevresinde Yaşayan Mhallemi Araplarına Ait Sözlü Kültür Öğeleri

ACAT YAŞAR, CENGİZ EMİN (19.04.2019  -  ), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler, 19.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


10Siirt Arapça Diyalektinin Korunmasında Sözlü Kültürün Önemi

CENGİZ EMİN, ACAT YAŞAR (19.04.2019  -  ), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler, 19.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


11Kur’an-ı -Kerim’i Aramî (Süryânî) Dil Yorumuyla Okumak Gerektiği İddiası Üzerine Bir Değerlendirme

ACAT YAŞAR (18.12.2020  -  ), Yayın Yeri:Kur'an ve Dil İlimleri Sempozyumu, 18.12.2020

Uluslararası Özet bildiri


12Türk Üniversitelerinde Arapça Eğitimi Gören Öğrencilere Edebi Metin Okutmanın Önemi ve Karşılaşılan Zorluklar

ACAT YAŞAR (18.05.2017  -  19.05.2017), Yayın Yeri:3d International Conference on The History of Arabic Literature, Kiev, 2017, 18.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


13Mhallemi Diyalekti ile Süryani Dili Arasındaki Ortak Dilsel Özellikler: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

ACAT YAŞAR (10.06.2019  -  ), Yayın Yeri:AIDA 13th International Conference, 10.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


14Mhallemi Diyalekti ile Süryani Dili Arasındaki Ortak Dilsel Özellikler: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

ACAT YAŞAR (10.06.2019  -  13.06.2019), Yayın Yeri:STUDIES ON ARABIC DIALECTOLOGY AND SOCIOLINGUISTICS, 10.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


15Öğretim Elemanlarının İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıflarında Dil Becerilerini Öğretmedeki Rolü

ACAT YAŞAR (08.12.2017  -  10.12.2017), Yayın Yeri:1. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi-Mardin, 08.12.2017

Uluslararası Özet bildiri


16Tercüme Hareketleri Döneminde Yunanca-Süryanice ve Arapça Çeviri Örnekleri Ekseninde Bir Değerlendirme

ACAT YAŞAR,TOMAKİN AHMET YASİN,TAKCI HARUN (08.11.2018  -  10.11.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, 08.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


17Şanlıurfa’da Konuşulan Arap Diyalekti Üzerine Bir Değerlenirme

ACAT YAŞAR (06.04.2018  -  08.04.2018), Yayın Yeri:III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyum, 06.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


18Klasik Arapça Sözlüklerde Alevi Teriminin Anlamı ve Semantik Tahlili

ACAT YAŞAR (03.10.2013  -  05.10.2013), Yayın Yeri:Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, 2013, 03.10.2013

Ulusal Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2009-2013
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

Tez : Rahmi Efendi ve el-’xxİkdu’xxn-Nâmî ’xxale’xxl- Câmî adlı eseri

Yüksek Lisans

1998-2001
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

Tez : Kur`an-ı Kerim`de Arap grameriyle bağdaşmayan hususlar hakkında bir araştırma

Lisans

1993-1998
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

1Tasavvuf Şiirinde Sembol: İbnü'l-Fârız Örneği

AHMAD ALHWSEN , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


2شعراء قبيلة بني تغلب في العصرين الأموي والعباسيشخصياتهم الأدبية ودراسة أشعارهم

RAMADAN ALİ , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


3Şemseddin Sivasi'nin Hallü Me'âkıdi'l-Kava'id isimli eserinde istişhâd

MEHMET RAKİP OCAK , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


4Siirt Arap diyalektinde kullanılan atasözü ve deyimler üzerine bir çalışma

SITKI ÇİÇEK , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


5Âl-i İmrân sûresinde edebî sanatlar

MEHMET RUHİ KILIÇ , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


6Mahallemi lehçesinde fiiller ve fasih Arapçadaki fiillerle karşılaştırması

MEMET AK , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


7Yâsîn ve Fetih sûreleri bağlamında İ'râb-mana ilişkisi

SERHAT DEĞER , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


8Ahmed Mustafa el-Merâğî'nin 'Ulûmu'l-Belâğa adlı eserinin belâğat açısından değerlendirilmesi

ABDUSSELAM TAKDEMİR , 2017

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


9Günümüz Şırnak medreselerinde Arap dili eğitimi

ABDURRAHMAN OCAK , 2017

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


Projeler

İdari Görev

Fakülte Kurulu Üyeliği

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2018-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Müdür Yardımcısı

2016-2017
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

2016-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

ÖYP Sorumlusu

2014-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2013-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Fakülte Kurulu Üyeliği

2012-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ