2023-2024 Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Ek Yerleşme Sonuçları

Sıra

Adı Soyadı

Uyruğu

Yerleşme Türü

Not

Sonuç

1.       

Owaıs Aljabhajı

Suriye

Mezuniyet Notu

79,78

Yerleşmeye hak kazandı

2.       

Mustafa Kourdoughli

Suriye

Mezuniyet Notu

79,01

Yerleşmeye hak kazandı

3.       

Abdurrazzak Elcelo

Suriye

Mezuniyet Notu

69,64

Yerleşmeye hak kazandı

4.       

Ammar Kahya

Suriye

Mezuniyet Notu

59,26

Yerleşmeye hak kazandı

5.       

Neşe Karaca

Suriye

Mezuniyet Notu

50,35

Yerleşmeye hak kazandı
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER: 

a) Başvuru formunun ıslak imzalı örneği, 

b) Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı müdürlükler ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik Belgesi", 

c) Adayın üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği, 

d) Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Türkiye’deki ulusal üniversitelerin uluslararası öğrenci sınavlarına giren adaylardan), 

e) Pasaportun ibrazı ile birlikte fotokopisi, 

f) Maddi imkânlarının, ülkemizde Yükseköğretimlerini sürdürmeye uygun olduğunu gösteren mali durum belgesi ve/veya öğrencinin yazılı beyanı, 

g) Türkçe Dil Yeterlik Belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

h) İkamet tezkeresi (Türkçe Dil Yeterlik Belgesi bulunan ve öğrenimine başlayacak olan öğrenciler kayıt/öğrenci belgesi ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alacaklardır. Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi bulunmayan veya herhangi bir nedenle izinli sayılıp öğrenime devam etmeyecek olanlardan istenilmeyecektir.) 

i) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf, j) Katkı payı/Öğrenim ücreti (varsa) ücretinin Halk Bankası A.Ş. Şırnak şubesine yatırıldığına ilişkin banka dekontu, KESİN 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR: 

a) Kayıt için başvurmadan önce gerekli belgelerin istenilen niteliklere uygun olarak hazırlanması ve varsa öğrenim ücretinin yatırılması kayıt işlemlerinizi sorunsuz gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. 

b) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla kayıt yapılmaz. 

c) Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder ve Üniversite tarafından tekrar yerleştirilmedikçe kayıt yaptıramaz. 

d) Eksik ve/veya istenilen koşullara uygun olmayan belge ile başvuran adayların kayıtları yapılmaz. Eksik belgelerin aday tarafından kayıt dönemi sonrası tamamlanması durumunda yedek adaylardan sonra kontenjanda boşluk olması durumunda son yedek kayıt gününde kayıt işlemi gerçekleştirilir. 

e) Kayıt yaptırmaya hak kazanan uluslararası öğrenciler, kayıtlar esnasında Üniversitemiz yükseköğretim programlarının 2023-YKS kılavuzunda yer alan özel koşullarını sağlamakla yükümlüdürler. 

f) Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayan ya da Türkçe düzeyi yetersiz olan adayların diğer belgelerinin eksiksiz olması durumunda kayıtları yapılır ve Türkçe düzeyini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılırlar. Ancak bu süre içerisinde öğrencilik haklarından faydalanamazlar. 

g) Kayıt yaptıran uluslararası (yabancı uyruklu) öğrencilerin Türkiye’de Genel Sağlık Sigortasından yararlanabilmeleri için kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen başvurmaları ve kayıt yaptırarak Genel Sağlık Sigortası primini ödemeleri gerekmektedir. Belirtilen süreler içinde başvuru yapmayan öğrenciler öğrenimleri süresince Genel Sağlık Sigortasının sağladığı imkânlardan faydalanamayacaklardır. Bu konuda tüm sorumluluk öğrencilere aittir. 

h) Üniversitemize kabul edilen adaylar; ihtiyaç duymaları halinde kendileri için düzenlenen kabul mektubunu ilgili akademik birime bizzat başvurarak alabilir ya da posta yolu ile yazılı olarak beyan ettikleri adrese gönderilmesini talep edebilirler. BAŞVURU/KESİN KAYIT YERLERİ VE ADRES: • Başvurular ilgili akademik birimlere yapılacaktır. • Sonuçlar ilgili akademik birimlerin web sayfalarında yayınlanacaktır. • Öğrenci kayıtları ilgili akademik birimlerinde yapılacaktır. 

15.09.2023 |  İlahiyat Fakültesi