Doç. Dr.  Emin CENGİZ

A.B.D.Başkanı

Akademik CV

 

Doç. Dr. Yaşar ACAT

Akademik CV

 

Doç. Dr. Mahmut TEKİN

Akademik CV

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulbaki DENİZ

Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi M. Raşit VAROL

Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Al-Husseın

Akademik CV

Öğr. Gör. Vehbi AYDAY

Akademik CV

Arş. Gör. Zeynelabidin SOYSAL

Akademik CV

 Dr. Öğr. Üyesi İslam BATUR

Akademik CV

 

Amaç

İslam dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, Temel İslam bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan klasik ve modern eserleri inceleyebilmek için öncelikle en önemli kaynak dil olan Arapça'nın öğrenilmesi; ayrıca bu eserlerdeki kavram ve dil inceliklerinin anlaşılması için de belâgat adı altında toplanan özellikle bu dile ait çeşitli disiplinlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu önemli ihtiyaçları dikkate alan Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı, lisans sınıflarında Arapça'yı dil ve gramer olarak modern bilimsel yöntemler ve çağdaş araç ve gereçlerle öğretmeye çalışmaktadır.

4.03.2024