Prof. Dr. İbrahim BAZ

  A.B.D. Başkanı

Akademik CV

Arş.Gör. Muhammed Tayyip DURCEYLAN

Akademik CV

Arş.Gör. Muhammed ŞAHİN

Akademik CV

 

AMAÇ;      

Tasavvuf, İslam dininin ihtiva ettiği bilgi ve düşünce sistemini öğrenme ve yaşama yolunda başlangıçtan günümüze kadar müslümanlar tarafından ortaya konan samimi çabaları, bunların Kur'ân ve sünnetteki temellerini ve tarih içindeki evrelerini de dikkate alarak inceler. Tasavvuf Anabilim Dalı, müslümanların bu ortak faaliyetinin ilmî bir disiplin olarak sistematize edilmesinden sonra kazandığı terimlerini, varlık, bilgi ve değer anlayışı ile önde gelen örnek şahsiyetlerini ilmî usullerle tanıtmaya özen göstermekte, bu ilmin diğer temel İslamî disiplinlerle olan ilişkisini ve karşılıklı etkilerini ortaya koymaya çalışmaktadır.

21.07.2023