Doç. Dr. Fevzi RENÇBER

A.B.D.Başkanı

Akademik CV


 

 Dr. Öğr. Üyesi Yunus İBRAHİMOĞLU 

Akademik CV 

 

AMAÇ;    

İslam Mezhebleri Tarihi, dinin insanlar tarafından anlaşılmasındaki farklılıkların zamanla sistemleşip kurumlaşması sonucu ortaya çıkan ve dinin değişik beşerî yorumları olarak algılanabilecek olan mezheplerin ortaya koyduğu fikirleri bilimsel yöntemlerle araştırmaya, mezhep-din farkının belirlenmesine, bunların doğuş sebeplerini, kurumsallaşma safhalarını ve düşüncelerini ilmî metotlarla ortaya koyarak İslam düşüncesindeki yerlerini tespit etmeye, müslümanların günümüzdeki ve gelecekteki din anlayışlarının akla ve ilme uygun olarak geliştirip şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İslam dünyasında çeşitli dinî ve siyasî sebeplerle ortaya çıkan bütün farklı görüş ve anlayışları mukayeseli bir şekilde ele alıp incelemeye çalışan bu anabilim dalında yer alan derslerle, mezhepler tarihinin metodu, kaynakları, mezheplerin ortaya çıkış sebepleri, tarihî gelişmeleri, ana fikirleri ve İslam kültür tarihi içerisindeki yerleri gibi konularda öğrencilerin lisans düzeyinde bilgilendirilmeleri, bu suretle günümüzdeki dinî ve siyasî gruplaşmaları daha sağlıklı değerlendirerek görüş ve düşünce zenginliği kazanmaları hedeflenmektedir.

20.03.2024