Doç. Dr.  Bahattin KELEŞ

A.B.D.Başkanı

Akademik CV

 

 

 

AMAÇ;      

Bu anabilim dalında mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü, İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü, Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler, klasik ve dinî Türk mûsikîsi günümüze ulaşabilmiş örnekler, önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları, Türk mûsikîsinin saz ve söz formları incelenmektedir. Anabilim dalımızda Lisans düzeyinde dersler verilmektedir.

3.03.2023