Fakültemiz'de Okumaya Hazır mısın?                    

Fakültemiz, bölgesinde toplumun din konusundaki ihtiyaçlarını karşılama amacı ve görevi yanında din bilimleri alanında bilimsel araştırma yapma ve bilim adamı yetiştirme misyonuyla akademik kurum kimliği kazanmış bir fakültedir.

Fakültemizin temel amacı, dininin ana kaynaklarına ulaşabilen, bunları okuyup değerlendirebilen ve zihin dünyasını oluştururken referans alan, geçmişte ilahiyat temel alanında oluşturulmuş birikimden haberdar olan nesiller yetiştirmektir. Fakültemiz,  içinde yaşadığı toplumun değerlerine yabancı kalmayan, kültürel mirası değerlendirebilen, karşılaşacağı problemlere akademik bir bakış açısıyla çözüm üretebilen ilahiyatçılar yetiştirmektedir.

Fakültemiz, yükseköğrenimi en kolay, en doğru, en verimli ve faydalı biçimde yerine getirebileceğiniz ortamı öğrencilerine sunabilecek alt yapıya sahiptir. Alanında uzman ve üstün nitelikli 59 akademik kadrosu, hem öğretim hem de araştırma faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda sürdürmektedir.

Fakültemiz Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Ancak bu bölümler, anabilim dalları, akademik ve idarî yapılanma bakımından olup; lisans seviyesinde bölümleşme yoktur.

 

 

Fakültemiz Neler Vadediyor?                

İlahiyat Fakültesi, İslamiyeti bütün bir disiplin olarak tetkik etmekle beraber, öğrencilere aynı zamanda müspet ilim metotlarını da kavratarak, modası geçmiş yaklaşımlardan çok sorgulayan, katılımcı, bire bir eğitim öğretim şekli sunmaktadır.

Fakülte, dine ilişkin bilimsel bilgi üreten, yeni gereksinimlere göre yapılandırılmış ülkemizin din alanındaki bilgilenmesinde önemli görevler üstlenmiş bir konumdadır.

Öğrenciler, din konusunda bilimsellik kriterlerine uygun, yaygın din öğretimi ve uygulamaları alanında da belirli yeterliliklere sahip olarak mezun edilmektedirler. İlahiyat Fakültesi öğrencileri disiplinler arası yaklaşımla, felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu öğrenirler. Fakülte, diğer sosyal bilimler alanları ile etkileşime oldukça elverişli bir sistemi işletmektedir.

Fakültemiz bölümlerinde okutulan dersler, öğrencilerin düşünce dünyalarının zenginleşmesine, eleştirel ve rasyonel bakış açısı kazanmalarına, bireysel ve toplumsal hayattaki sorunları bilimsel yöntemlerle analiz edip, kendilerini etkili biçimde ifade edebilmelerine yardımcı olmaktadır.

Fakültemiz'den Mezun Olunca                

 İlahiyat Fakültesi mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma imkanları oldukça geniştir. Esas itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli kademelerinde İmam-Hatiplik, Vaizlik ve Müftülük gibi görevler alabilmeleri mümkündür. Ayrıca daha ileri seviyede araştırma yapmak için yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da bulunmaktadır.

14.03.2023