Öğretmenlik Uygulaması dersini alan her öğrenci final sınavı haftasında Uygulama Öğretim Elemanına, uygulama süreci hakkındaki dokümanları içeren bir “Öğretmenlik Uygulama Dosyası” vermek zorundadır. Öğretim Elemanı bu dosyayı dikkate alarak öğrencinin dönem sonu notunu belirleyecektir.

Uygulama Dosyası içeriği şu belgelerden oluşacaktır:

        1. Kapak

Örnek kapak sayfasını aşağıda yer alan linkten indirebilirsiniz.

        2. Gözlem Raporları

Öğrenci tarafından gözlemci olarak takip ettiği dersler dikkate alınarak hazırlanır. Uygulama Dosyası’nda en az 4 (dört) adet rapor bulunmalıdır. Gözlem raporu hazırlarken aşağıda yer alan formdan yararlanabilirsiniz.

        3. Ders Planları

Öğrenci, uygulama okulunda vereceği dersler için hazırlamış olduğu ders planlarını uygulama dosyasına ekleyecektir. Ders planı şablonunu aşağıda yer alan linkten indirebilirsiniz.

        4. Öğretmen Adayı Ders Gözlem Formları

Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanı tarafından, öğrencinin uygulama okulunda sunduğu her bir ders için MEBBİS sistemi üzerinde yapılan günlük değerlendirmelerden oluşur. Öğrenci bu değerlendirme formlarının çıktılarını Uygulama Öğretmeninden alacak ve onaylanmış olarak dosyasına koyacaktır. Dosyada en az 4 (dört) adet Ders Gözlem Formu bulunmalıdır.

        5. Öğretmen Adayı Değerlendirme Formu

Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanı tarafından, öğrencinin uygulama okulundaki dönemlik performansı dikkate alınarak dönem sonunda MEBBİS sistemi üzerinden yapılacak değerlendirmeden oluşur. Öğrenci bu değerlendirme formunun çıktısını Uygulama Öğretmeninden alıp onaylanmış olarak dosyasına koyacaktır.

         6. Devam Çizelgesi

Öğrencinin devam durumu Uygulama Öğretmeni tarafından MEBBİS sistemine haftalık olarak girilmektedir. Öğrenci dönem sonunda devam durumunu gösteren çıktıyı Uygulama Öğretmeninden alacak ve onaylanmış olarak dosyasına koyacaktır.

    Not: Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında uygulama akademisyenleri tarafından talep edilen ilgili evrakların da uygulama dosyasına konulması zorunludur. Öğretmenlik Uygulama Dosyası, kırtasiyelerden temin edilebilecek olan 20 yapraklı sunum dosyalarında, belgeler her şeffaf dosyada arkalı-önlü olacak şekilde düzenlenerek dönem sonunda ilgili uygulama akademisyenine teslim edilmelidir.

1.03.2023