Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CENGİZ

Anabilim Dalı Başkanı

Akademik CV


Prof. Dr. Abdoullah Almousa

Akademik CV


Dr. Öğr. Üyesi Fatih KARATAŞ

Akademik CV


Dr. Öğr. Üyesi Muammer ARANGÜL

Akademik CV

Arş. Gör. Dr. Şuheda BOZYEL

Akademik CV    

Arş. Gör. Gülizar ARTUÇ

Akademik CV


AMAÇ;

İslam dininin bireysel ve toplumsal hayata ilişkin hükümlerini, bu hükümler etrafında tarih içinde oluşan hukukî düşünce ve tecrübeyi mukayeseli ve tahlilci bir yaklaşımla ele alan İslâm Hukuku Anabilim Dalında okutulan derslerde, kişinin Allah'a karşı vecîbeleri olan amelî yönünün, müslüman toplumlarda hukukun oluşum ve gelişim sürecinin, doktrin ve uygulama yönüyle hukukî birikim ve geleneğin, dinî-hukukî hükümlere ulaşmada izlenen metotların, ibadet ve hukuk alanına ait hükümlerin felsefî temellerinin, ayrıca modern hukuk düşüncesi ve bu alana ait temel kavram ve teorilerin tanıtılması hedeflenmiştir

4.04.2024