Dr. Öğr. Üyesi Hasan CANSIZ

A.B.D.Başkanı

Akademik CV

Doç. Dr. Ruhullah ÖZ

Akademik CV

Doç. Dr. Hamdullah ARVAS

Akademik CV

 

AMAÇ;      

Kelam ilmi, İslam dininin Kur'ân-ı Kerîm'de ve sahih sünnette yer alan inanç esaslarını inceler; bu dinin Allah-insan-kâinat münâsebetine bakışını ve bunların değerlendirmesini konu edinir. Kelâm Anabilim Dalı, ilim ve düşünce tarihi boyunca İslam inanç esaslarına ilişkin bütün düşünce ve anlayışları gözden geçirerek açıklamaya çalışır. Çağın bilim ve düşünce birikiminden de faydalanarak toplumun din anlayışını ve dinî hayatını etkileyen sosyolojik, psikolojik ve antropolojik faktörleri inceler.

11.09.2023