Doç. Dr. Talip DEMİR    

                A.B.D Başkanı

             Akademik CV

Arş. Gör. Tevrat TEMEL

Akademik CV

 

 

 

AMAÇ;      

Sosyolojik metot düşünce ve yaklaşımlarının, dinî alana uygulanmasıyla ortaya çıkan Din Sosyolojisi, dinlerin inanç sistemlerini, ibadet şekillerini, müesseselerini, içtimâî tezâhürlerini, bunların zamanla hangi sosyal şartlara bağlı olarak değişme gösterdiklerini, bu değişimin şekillerini, sosyal sınıflarla ilişkilerini, dinî grup ve cemaatleri, çeşitli dinî ahlâk türlerini inceleyen bağımsız bir bilim dahdır. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, sosyolojinin kavram, yöntem ve kuramlarından hareketle “toplumun ortak dinî hayatını, din ve toplum ilişkilerini, bu ilişkilerden doğan etki ve tepkilerle dinî grupları inceleyen” genel ve sistematik bir din bilimidir.  

21.07.2023