Birim Kalite Komisyonu

Doç. Dr. İsmet TUNÇ

Doç. Dr. Emin CENGİZ

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EMRE

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZALP

Muzaffer AYKUT (Fakülte Sekreteri)

4.03.2024