S.N.

UNVANI/ADI-SOYADI

GÖREVİ

KOMİSYON GÖREVİ

1

Dr. Öğr. Üyesi İsmet TUNÇ

Öğretim Üyesi

Birim Kalite Sorumlusu (Başkan)

2

Dr. Öğr. Üyesi Yunus İBRAHİMOĞLU

Dekan Yardımcısı

Eğitim-Öğretim İşleri (Üye)

3

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EMRE

Öğretim Üyesi

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri (Üye)

4

Dr. Öğr. Üyesi Abdulbaki DENİZ

Dekan Yardımcısı

Kalite Güvence Sistemi (Üye)

5

Arş. Gör. Delila ELÇEAraştırma GörevlisiToplumsal Katkı Faaliyetleri (Üye)

6

7

Necmettin BALIK

İbrahim DOĞAN

Fakülte Sekreteri

Öğrenci

Yönetim İşleri (Üye)

Öğrenci Temsilcisi

20.03.2023