FAKÜLTET DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

S. N.

ADI-SOYADI

UNVAN 

1

Prof. Dr. Abdurrahim ALKIŞ

Dekan Vekili

2

Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU

Dekan Yardımcısı

3

Doç. Dr. Emin CENGİZ

Dekan Yardımcısı

4

Prof. Dr. Hüseyin GÜNEŞ

Öğretim Üyesi

5

Prof. Dr. İbrahim BAZ

Öğretim Üyesi

6

Dr. Öğretim Üyesi Veli TATAR

Şifa Der Başkanı

7

Ahmet DİLEK

Şırnak İl Müftüsü

8

İzzettin AYDIN

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü

9

Hamza TATAR

Şehri Nuh Anadolu İHL. Müdürü

10

Rahmet KOLUMAN

Şehit Ahmet Kara Anadolu İHL. Müdürü

7.05.2024