Dr. Öğr. Üyesi. Zeynelabidin HÜSEYNİ

A.B.D Başkanı

Akademik CV

Arş. Gör. Bahar   ÖZDEMİR

Akademik CV


 


AMAÇ;      

İslâm dünyasında müslüman ulusların kültürü içinde yetişmiş düşünürlerin Tanrı, insan, toplum ve evren hakkında ortaya koydukları tutarlı ve sistemli fikrî faaliyetlerini tanıtmayı hedefleyen İslâm Felsefesi Anabilim Dalı, genel olarak İslâm düşüncesinin kaynakları, tarihi ve geçirdiği evreler, dünya düşünce tarihi içindeki yeri, evrensel düşünceye katkıları, bugünkü durumu ve sorunları gibi konularda öğrencilerin lisans düzeyinde bilgilendirilmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Bu suretle öğrencilerin felsefî kültür, bilim ve uygarhk arasındaki ilişkiyi kavrayacak; tarihi ve bugünü daha rasyonel, gerçekçi ve eleştirel bir yöntemle, özgür bir biçimde değerlendirip yorumlayabilecek şekilde donanmaları amaçlanmaktadır.

4.04.2024