Başta temel İslâmî ilimler olmak üzere, din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayınlamak; İslam kültürüne vakıf pedagojik formasyonla donanımlı, alanında ehil uzmanlar, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek, bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeksizin millî, dinî, ahlâkî ve tarihî değerlerimizi koruyup geliştirmek; maddî-manevî kalkınmasını temin edecek değerlerle toplumu donatmak.

17.01.2023