Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZALP

A.B.D. Başkanı

Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cabir ALTINTAŞ

Akademik CV


AMAÇ;      

Din Eğitimi Anabilim Dali, öğrencilere din eğitiminin özellikleri, müfredâtı, metotları, tarihî gelişimi, psikolojik, sosyolojik ve felsefî temelleri hakkında lisans düzeyinde bilgiler vermektedir. Özellikle ilk ve orta öğretim kurumlarına Din ve Ahlâk Bilgisi Dersleri öğretmeni olarak yetişmekte olan öğrencilerimizin bu dersi, ilk ve orta öğretim kurumlarındaki diğer temel derslerle uyum içinde okutabilmeleri için, kendilerine genel ve özel öğretim metotları yanında gelişim psikolojisi ile başarıh ve tutarlı bir öğretmen olabilmenin incelikleri öğretilmektedir. Ayrıca, eğitim biliminin açıklamalarını dikkate alarak dinin, Fakültemizdeki özel alan derslerinde incelenen, itikat, ibadet, bireysel ve sosyal alanlara ait değerlerinin ilk ve orta öğretimdeki öğrencilere nasıl öğretileceğinin yöntemi üzerinde de durulmaktadır. Bir taraftan da yaygın din eğitim alanı konularında genel bilgiler verilerek, ülkemizin yüksek öğrenim görmüş din görevlisi ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulmaktadır.

6.03.2023