Doç. Dr.  Bahattin KELEŞ

A.B.D.Başkanı

Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi Halim YAR

Akademik CV

 

 

AMAÇ;      

VIII. yüzyıldan itibaren İslâm'ı kabul etmeye başlayan Türkler, içine girdikleri yeni kültür havzasını tanıma, yeni dil ve estetik duyuşu keşfetmeye yönelik bir süreç yaşamışlardır. Dolayısıyla İslâm, Türk toplumlarının medenî hayatında etkili olmuş, sosyal ve kültürel alanda büyük değişmeler yapmış, dili ve edebiyatı da geliştiren bir unsur olmuştur. Bu etkileşim neticesinde ortaya çıkan Türk-İslâm edebiyatı, en genel anlamıyla Müslüman Türk edibinin ortaya koyduğu eserleri inceleyen bir bilim dalıdır.

Diğer bir ifadeyle, hem Türk hem de Müslüman olan şair ve yazarın ortaya koyduğu edebî etkinlikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Buradaki Türk, bir kültür coğrafyasını işaret etmektedir. Bu kültür coğrafyasında Türkçeden başka, Arapça ve Farsçayı da içeren zengin bir dil varlığı bulunmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir edebî eserin Türk-İslâm Edebiyatı içerisinde değerlendirilmesi için, bu esere hayat veren sanatkârın etnik olarak Türk olması zorunlu değildir. Temel belirleyici husus, edebî eserin, bu kültür coğrafyasında yazılmış olması ve Türk kültür değerleriyle uyumlu olmasıdır. Bu alan, dinî ve tasavvufî konuları ele alan edebî eserler ve doğrudan doğruya dinî ve tasavvufî konularda yazılmamakla birlikte, tasavvurları, imgeleri ve motiflerinde bu kaynaklardan yararlanan eserleri içeren edebî bir alandır.

Bu bağlamda Anabilim Dalımız öğretim elemanları tarafından şimdiye kadar lisans programı dâhilinde Türk-İslâm Edebiyatı, Osmanlı Türkçesi, Osmanlıca, Osmanlı Paleografisi, Çocuk Edebiyatı, Dil ve Kültür, Farsça, Türk Edebiyatı, Türkçe Öğretimi ve Türkiye Türkçesi dersleri okutulmuştur.

3.03.2023