Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

A.B.D. Başkanı

Akademik CV


Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU

Akademik CVDr. Öğr. Üyesi Veli TATAR

Akademik CVArş. Gör. Mustafa KOZLUK

Akademik CVAMAÇ:                                                                                                                                                                                                                                        

Hadis, İslam dininin Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci temel kaynağı kabul edilen sünnetin yazılı bilgi ve belgelerini teşkil eden hadis metinlerini, geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usûlü kuralları çerçevesinde sened, metin ve muhteva açısından tetkik eden ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan anabilim dalıdır. Birey ve toplum olarak müslümanların pratik hayatta ihtiyaç duyacakları düşünce ve davranış örneklerini sahih sünnet verilerine dayandırmak üzere, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve onaylarından oluşan hadis metinlerini, bu alanın bilimsel amaç, araç ve yöntemlerini kullanarak, tam özgünlüğü ile ortaya koymayı hedefler.

4.04.2024