Dr. Öğr. Üyesi Yakup AKYÜREK

A.B.D.Başkanı


Prof. Dr. Hüseyin GÜNEŞ

Akademik CV

Doç. Dr. Bahattin KELEŞ

Akademik CV

Doç. Dr. Kasım ERTAŞ

Akademik CV

 Doç. Dr. Bilal ALTAN

Arş .Gör. İ. Halil GÜMÜŞTEKİN

Akademik CV 


 

AMAÇ;      

Hz. Muhammed’den başlamak üzere Müslümanların çevresinde gelişen olayları ve kaynağını İslâm dininden alan müesseseleri inceleyen İslâm Tarihi, İlâhiyat fakültelerinin temel derslerinden birini oluşturmaktadır.

    Tarihteki tüm Müslüman millet ve devletler, İslâm Tarihi biliminin konusudur. İslâm Tarihi bu millet ve devletlerin tarihî arka planlarını, sonraki varlıklarını, kurumlarını, sosyal, kültürel, siyasî ve ekonomik yönlerden ele alıp İslâm kültür ve medeniyeti içerisindeki yerlerini bilimsel olarak tespit etmeye çalışır. Bunu yaparken şiirden arşiv malzemelerine, yazılı eserlerden müzelik malzemelere kadar çok geniş bir kaynak yelpazesine istinad eder.

4.04.2024