Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EMRE 

A.B.D.Başkanı

Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi Ali KOÇAK

Akademik CV

 Arş. Gör. Ayşe AYDAR

 

AMAÇ;      

Psikoloji ve din bilimleriyle ilgili olmakla birlikte kendine has tarihi, araştırma alanlan, konuları, hedefleri, yöntemleri ve teknikleriyle bağımsız bir bilim dah olan Din Psikolojisi, dinî bakımdan insan ruhunda yaşanan gerçekleri, insanın çeşitli tezâhürlerle dışa yansıyan dinî hayatını ve davranışlarını inceler. Bir başka ifadeyle ferdin dinî hayatını kendine özgü yöntem ve tekniklerle anlayıp açıklamaya çahşan bu anabilim dalı, dinî hayatı bütün derinlik ve genişliği ile kavramak, onu tahlil ve tetkik etmek, sonra da diğer ruhî olaylarla olan münasebetlerini göstermek amacındadır. Psikoloji ile teoloji arasında yer alan ve söz konusu alanlarla çok sıkı bir ilişki içerisinde olan bu anabilim dah, psikolojinin bilimsel metotlarını kullanır.

4.04.2024