Doç. Dr. İsmet TUNÇ

A.B.D. Başkanı

Akademik CV

Arş. Gör. Delila ELÇE

Akademik CV

 

 

AMAÇ;      

Dinler Tarihi Anabilim Dalı, dinleri tarihin ve filolojinin metotlarını kullanarak doğuş ve gelişmelerinden inanç, ibadet, ahlâk vb. konularına kadar tarihî seyir içinde inceleyen bir disiplindir. Dinlerin diğer dinlerle olan münasebetlerinin, benzer, farklı ve ortak yönlerinin karşılaştırmalı olarak ele alındığı bu anabilim dalında başta islâm olmak üzere, özellikle dinî-millî tarihimizi yakından ilgilendiren Yahudilik ve Hıristiyanlık ile yaşayan diğer dünya dinlerinin, ayrıca insanlık tarihinde yer almış inançların mahiyetleri, birbirleriyle ilişkileri konusunda öğrencilerin lisans seviyesinde bilgilendirilmesi, ayrıca bu dinlerin hem tarihî hem de karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesi hedeflenmektedir

11.09.2023