Lise Öğrencilerine Fakültemiz Tanıtımı Yapıldı

lise-ogrencilerine-fakultemiz-tanitimi-yapildi

Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. üyesi Yakup AKYÜREK, Fakültemizi ziyaret eden İlimiz Lise öğrencilerine  fakültemizin tanıtımını yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Yakup AKYÜREK hocamız, öğrencilere fakültemiz binası girişinde bulunan İslam Düşünce Atlası kronolojisi ile derslikler, amfiler ve uygulama camisine ilişkin bilgiler verdi. 

Fakülte tanımının ardından Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ruhullah ÖZ hocamız ise lise öğrencilerine Fakültemiz anfisinde bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Hocamızın Söyleşisinin teması şu şekildeydi;

GENÇLİK: Dinamizm, İdealizm ve Rahatizm olarak belirlenmiştir. Söyleşide üçü olumlu biri olumsuz olan dört kavram Gençlik eksenine ele alınmıştır. 

Birinci kavram olan "GENÇLİK" ile ilgili "Genç" kavramının etimolojik kökeni ve sahip olduğu potansiyel güce dikkat çekilmiştir. Ayrıca bir toplumun geleceğinin inşasında gençliğin önemine vurgu yapılmıştır. Bu minvalde hayat denilen yaşam serüvenin aslında üç günden ibaret olduğu birincisi olan "Dünün" geride kaldığı, ikinci olan "Yarının" gelecek garantisinin olmadığı, üçüncü olan "Bugünün" elde bulunan zaman olduğu ve bunun da gençliğe tekabül ettiğine örneklerle dikkat çekilmiştir. 

İkinci kavram olan "DİNAMİZM" çerçevesinde ise gençliğin sahip olduğu potansiyel güce ve hangi doğrultuda kullanılması gerektiğine dikkat çekilmiştir. 

Üçüncü kavram olan "İDEALİZM" ile ilgili de geleceğin tayini hususunda ideal sahibi olmanın önemine vurgu yapılmış, varılmak istenen hedefe ancak ideal belirlemekle mümkün olduğuna dikkat çekilmiştir.  Ünlü denemeci Çiçero''nun başarı hikayesinden örnek verilerek ideal sahibi olmakla nice imkansız gibi görünen şeylerin zamanla nasıl imkana dönüştüğüne dikkat çekilmiştir. 

Son ve olumsuz kavram olarak da "RAHATİZM" hastalığına dikkat çekilmiştir. Rahatizm hastalığı iki önemli göstergesinde biri iş ve sorumluluğu erteleme ikincisi de sosyal medya virüsü üzerinden temellendirilmeye çalışılmıştır. 

Söyleşi soru ve cevap faslıyla sona erdi.

4.05.2023 |  İlahiyat Fakültesi